Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 1, 1756 De Veerman na Java vertreckt met schrijvens aan den Cheribons en Tagals resident file 2586, folio 197
Oct. 1, 1756 Ordre ter oversending van de Javase vissers file 2586, folio 197
Oct. 1, 1756 Reverteerde de Anna van Bantam met schrijvens van den commandeur en raad aldaar file 2586, folio 197
Sept. 29, 1756 De Appelboom met schrijvens van Tagal file 2586, folio 196
Sept. 29, 1756 De barcq de Vrijheid met schrijvens na Sourabaya gedepecheert file 2586, folio 196
Sept. 28, 1756 Biljet[6] nopens de thee op vragt file 2586, folio 194-195
Sept. 28, 1756 De gesanten van den koning van Bouton werden behoorlijk gerecipieert en ter vergadersale geconduiseert file 2586, folio 195
Sept. 28, 1756 Met de chialoup de Jonge Dirk een briefje van den Timors commissaris Paravicini aangebragt file 2586, folio 196
Sept. 27, 1756 Schrijvens van Cheribon met twee vlotten ontfangen file 2586, folio 193
Sept. 27, 1756 Met de particuliere chialoup de Hoop een brief van den commissaris Johan Andreas Paravicini te Timor file 2586, folio 194
Sept. 27, 1756 En met den Chinees Tan Hayseeng een dito van die bediendes aangebragt file 2586, folio 194
Sept. 27, 1756 Een inlands vaartuyg na Tanjongpoura file 2586, folio 194
Sept. 24, 1756 Intrecking van het biljet nopens de uytvoer van rijst file 2586, folio 191-193
Sept. 24, 1756 De papieren van het uytkomende schip Straelen ontfangen file 2586, folio 193
Sept. 24, 1756 De brieven van de Molukse vorsten gewoonlijk ingehaalt file 2586, folio 193
Sept. 24, 1756 Somede die van Bony en Banjermassing file 2586, folio 193
Sept. 23, 1756 Een Engels compagniesschip genaamt Oxford, ‘komende van London de wil hebbende nae Bancahoulou’, bestevend dese rheede file 2586, folio 191
Sept. 23, 1756 Met den Chinees Nio Pienko een briefje van Timor ontfangen file 2586, folio 191
Sept. 23, 1756 Een dito van den Bantams commandeur file 2586, folio 191
Sept. 23, 1756 Item Toelang Bawangs resident file 2586, folio 191