Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 23, 1682 Briefje van d’Ed. lantdrost Van Moock wegens de slaven in het veltleger voor Tangeran file 2492, folio 1088
May 23, 1682 Idem briefjes van de suykermolen aan capiteyn Jan Fransen en den oppercoopman Jan Parvé file 2492, folio 1088
May 23, 1682 Het schip Asia uyt onse vaderlant over Caap de Goede Hoop voor de camer Enkhuyzen met 304 zielen file 2492, folio 1088-1089
May 23, 1682 Bataviase papieren daar mede file 2492, folio 1089-1090
May 23, 1682 En een cargasoen van f. 198515 voor Enkhuysen file 2492, folio 1090-1091
May 23, 1682 Item f. 142538 voor de camer Hoorn file 2492, folio 1091
May 23, 1682 Missive van den commandeur Symon van der Stel aan de Caap aan Haar Edelens file 2492, folio 1091
May 23, 1682 Beright uyt het patria wegens de equipagie van eenige Brandenburgse schepen naar Oost Indiën file 2492, folio 1091-1092
May 23, 1682 Schrijven na Tanjongpoura aan den vaandrigh Kuffelaar per zoldaat file 2492, folio 1092
May 24, 1682 De schepen Naaltwijck en het Wapen van der Goes uyt Bengale met een missive van de directeur Nicolaas Baukes file 2492, folio 1092-1093
May 24, 1682 Nieuws daarmede file 2492, folio 1093-1095
May 24, 1682 ’s Compagnies residenten vertrecken met de effecten van Pattena naar Sjoppra uyt vreese voor Gangerans afkomende crijgsmaght file 2492, folio 1095-1096
May 24, 1682 De fluyt Naardermeer van het cruyssen ontrent Craoang hier ter rheede file 2492, folio 1096
May 24, 1682 Gaande ten selven eynde weder na derwaarts met een briefje aan de opperhoofden der cruyssende schepen Tertholen file 2492, folio 1096-1097
May 24, 1682 Briefje van de suyckermolen aan den capiteyn Jan Fransen file 2492, folio 1097
May 24, 1682 Relaas van de afgesonden Javaanen Marta Naya en Keey Maas Wiera met twee briefjes van de Radeen Aria Wangsa Diradja van Tangeran file 2492, folio 1097-1099
May 24, 1682 Twee translaat briefjens door den Radeen Aria Wangsa Diradja uyt Linckon aan Haar Edelens geschreven file 2492, folio 1099-1100
May 24, 1682 Schrijven na de suyckermolen aan den vaandrigh Uldrigh Bergh per ses bosschieters file 2492, folio 1100
May 24, 1682 Resolutie wegens ons veltleger voor Tangeran file 2492, folio 1101
May 24, 1682 Item aangaande de gedane weygeringe van den eerwaardig predicant Frederick Guenjer om te deser gerichtsplaatse het gebed voor den ter doot geoordeelden vrij Bougys Pacoeloe 16e deser te doen file 2492, folio 1101