Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 15, 1682 En sijn ondercoopmansgagie t’sedert 18 november 1678 toegeleght file 2492, folio 1043
May 16, 1682 Den capiteyn Joncker vertreckt na boort door het casteel om met Delfshaven na Bantam te gaan file 2492, folio 1043-1044
May 16, 1682 Translaat geschrift door de Engelse Charles Sweeting aan Zijn Edelheyt alhier overhandight file 2492, folio 1044-1045
May 16, 1682 Schrijven per een zoldaat na de weg van Tangeran aan den capiteyn Harmen Egberts file 2492, folio 1045-1046
May 16, 1682 Corten inhout daarvan file 2492, folio 1046-1047
May 16, 1682 Het jaght het Wapen van Tertholen en de fluyt Egelenburgh na de hoeck van Craoang om te cruyssen file 2492, folio 1048
May 16, 1682 Korten inhout van de ordre voor de opperhoofd file 2492, folio 1048-1049
May 16, 1682 Resolutie wegens Bantam en het senden van eenige schepen na Craoang om tegens de rovers te cruyssen file 2492, folio 1049
May 17, 1682 Briefje van de suyckermolen file 2492, folio 1049
May 17, 1682 Item briefje van den capiteyn Willem Hartsinck uyt het veltleger nevens 19 gequetsten file 2492, folio 1049-1050
May 17, 1682 De Tangerangers uyt haar pagger op onsen bodem totaliter geslagen en was 300 der vijanden gesneuvelt en in de revier verdronken file 2492, folio 1050
May 17, 1682 Met verlies van 2 onser Nederlanders en 3 Inlanders file 2492, folio 1050
May 17, 1682 Het jacht Odijck na de Oost om tusschen dit en Pamanoecan te cruyssen file 2492, folio 1050
May 18, 1682 De fluyt de Pijnacker na Cheribon met den provisioneel coopman Marten Sampson en boekhouder Jan Roodenroof file 2492, folio 1051
May 18, 1682 Item het jachie het Casteel Rotterdam met de papieren agterna file 2492, folio 1051-1054
May 18, 1682 Missive van Haar Edelens aan de drie Princen gebroeders tot Cheribon file 2492, folio 1054-1058
May 18, 1682 Resolutie wegens Cheribon en Tanjongpoura file 2492, folio 1058
May 19, 1682 Translaat briefje van den Cheribonse sabandar Wiera Sasmita aan den heer Edele secretaris Joan van Hoorn geschreven file 2492, folio 1058-1060
May 19, 1682 Het schip Europa van Bantam met Engelse goederen volladen, 40 zieken daarmede file 2492, folio 1060
May 19, 1682 En een missive van d’Hr. mayoor Saint Martin en François Tack file 2492, folio 1060