Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 10, 1659 Desselfs sommiere inhout file 2460, folio 10-12
Jan. 10, 1659 Missive aen haer Edelens van den Engelsen agent op Bantam file 2460, folio 12
Jan. 10, 1659 Desselfs inhout file 2460, folio 13
Jan. 10, 1659 ’t Schip Prins Willem met een houtlading van Java’s Oostcust file 2460, folio 13
Jan. 10, 1659 Desselfs ladingh en de bedragingh file 2460, folio 13
Jan. 10, 1659 ’s Compagnies resident Evert Michielsen comt mede op van Japara file 2460, folio 13
Jan. 10, 1659 Brengt een brief van desselfs vervanger aen haer Edelens file 2460, folio 13-14
Jan. 10, 1659 En geeft een schriftelijck rapport van den toestant soo in negotie als hoofse saken ende het gesach van den Mattaram aen haer Edelens over file 2460, folio 14
Jan. 9, 1659 De gewesen gouverneur en veador van Jaffanpatnam op haer obligatie 400 rijcxdaalders in comptant te verstrecken file 2460, folio 5
Jan. 9, 1659 De gouverneur van Japara en Patty haer versoecken te ontseggen file 2460, folio 6
Jan. 9, 1659 Een Javaens vaertuygh van Palembang brengt een brieff van den coopman Truytmans aen haer Edelens file 2460, folio 6
Jan. 9, 1659 Desselfs sommier inhoude file 2460, folio 6-9
Jan. 9, 1659 Translaet brieff van den Pangeran van Palembangh aen heer gouverneur generaal geschreven file 2460, folio 9-10
Jan. 8, 1659 Een inlants kint van omtrent 5 jaeren verdroncken file 2460, folio 5
Jan. 8, 1659 Den fugativen slaeff van Peecko over manslach gevangen bekomen file 2460, folio 5
Jan. 7, 1659 ’t jacht Bloemendael comt van de eylanden uyt de Straet Sunda file 2460, folio 4
Jan. 7, 1659 d’Hr. Pieter Sterthemius wert mede gestelt over de equipagie en de vivres file 2460, folio 4
Jan. 7, 1659 Den coopman Isack van Twist ’t commando over twee jongste schepen gedefereert op de tweede vlagge bij de vloot verschijnt file 2460, folio 4-5
Jan. 7, 1659 Manguus Hendricksen gedeporteert schipper toegestaen na het patria te mogen vertrecken file 2460, folio 5
Jan. 6, 1659 ’t gallot Charlois met een brieff naer Bantams besettinge file 2460, folio 3