Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 7, 1807 Het Fransch schip l’Union bezeild van Mauritius deeze rheede file 2622, folio 234
Dec. 2, 1807 Verscheiden brieven over land naar Java versonden file 2622, folio 231
Dec. 1, 1807 Ontvangen schrijvens van Java file 2622, folio 231
Dec. 1, 1807 Van China arriveerd het Americaansch schip Serin file 2622, folio 231
Nov. 29, 1807 Het Americaansch schip Le Vengein verlaat deeze rheede file 2622, folio 230
Nov. 28, 1807 Een missive aangebragt van Ambon file 2622, folio 229
Nov. 27, 1807 Schrijvens van Timor ontvangen, alsook van Java file 2622, folio 229
Nov. 26, 1807 Aankomst uit Koppenhagen van het Deensch schip de Kroonprins Frederik file 2622, folio 228
Nov. 25, 1807 Origineele missive over land naar Cheribon geëxpidieerd file 2622, folio 227
Nov. 25, 1807 Alsook onderscheiden brieven naar Java file 2622, folio 227
Nov. 25, 1807 Van Isle de France arriveerd het Americaansch schip Elisabeth file 2622, folio 228
Nov. 24, 1807 Missives van Java ontvangen file 2622, folio 227
Nov. 20, 1807 Een missive van Ambon ontvangen file 2622, folio 225
Nov. 20, 1807 En een van Timor, alsmede een van Java file 2622, folio 225
Nov. 18, 1807 Onderscheyden brieven over land naar Java verzonden file 2622, folio 223
Nov. 18, 1807 Over Semarang een pacquet papieren naar Amboina geëxpidieerd file 2622, folio 224
Nov. 18, 1807 Schrijvens naar Bantam en Cheribon file 2622, folio 224
Nov. 18, 1807 Vertrek van ’t Americaansch schip Ploughboy file 2622, folio 224
Nov. 17, 1807 Arrivement van ’t Americaansch schip Liberté van Portsmouth file 2622, folio 223
Nov. 17, 1807 Geëxpidieerd schrijvens naar Java file 2622, folio 223