Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 31, 1756 Aangekomene vaartuygen deses jaars file 2586, folio 255-266
Dec. 31, 1756 Vertrockene vaartuygen file 2586, folio 266-274
Dec. 31, 1756 Opname der huysgesinnen in dese stad en suyderhoofdstad file 2586, folio 274-279
Dec. 31, 1756 Overledenen file 2586, folio 279-280
Dec. 31, 1756 Gedoopten file 2586, folio 280-281
Dec. 31, 1756 Getrouwde file 2586, folio 281
Dec. 30, 1756 Per den Chinees Thee Quanko schrijvens over Indermayo na Cheribon versonden aan den resident aldaar file 2586, folio 254
Dec. 27, 1756 Deunisveld over Sourabaya na Banda met schrijvens aan beyde die plaatsen file 2586, folio 253
Dec. 24, 1756 De chialoup de Termano na Timor met schrijvens aan het opperhoofd en raad aldaar file 2586, folio 253
Dec. 23, 1756 Per den juragan Bappa Nyaijd schrijvens ontfangen van den commandeur en raad te Bantam file 2586, folio 253
Dec. 22, 1756 Justitie bij de heeren scheepenen file 2586, folio 252
Dec. 21, 1756 Spaanderswout na Bantam ter afhaal van peper met schrijvens aan den commandeur en raad aldaar file 2586, folio 251-252
Dec. 20, 1756 Rescriptie ontfangen per de Waaksaamheid van den Adjerhadja’s resident Christiaan Ernst van Seyffers file 2586, folio 251
Dec. 18, 1756 De Veerman van Samarang met schrijvens van den Politicquen Raad file 2586, folio 251
Dec. 18, 1756 Een dito secreet van den hoofdadministrateur Mr. Carel Godin file 2586, folio 251
Dec. 18, 1756 Exemptie bij den raad file 2586, folio 251
Dec. 17, 1756 De Engelse chialoup Driaan gearriveert file 2586, folio 250-251
Dec. 16, 1756 Cognossement factuur na Tanjongpoura versonden file 2586, folio 250
Dec. 9, 1756 Blijdorp over Macassar na Amboina met schrijvens aan beyde de ministeriums file 2586, folio 249
Dec. 9, 1756 Per de Voorsigtigheid na de Caab met schrijvens aan den gouverneur en raad aldaar file 2586, folio 249