Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 15, 1682 Resolutie daarover file 2492, folio 811
April 15, 1682 Item wegens het afsenden van meerder militie na Bantam file 2492, folio 811-812
April 16, 1682 Verschijninge van de Engelse Mr. Charles Sweeting en George Steylman in vergadering file 2492, folio 812
April 16, 1682 Hun mondeling bericht en versoeck file 2492, folio 812-813
April 16, 1682 Hetwelck in geschrift sal stellen file 2492, folio 813
April 16, 1682 Eenen Pieter Perera uyt de ketting gelargeert file 2492, folio 813-814
April 16, 1682 Notitie eeniger fatsoenlijcke besmette persoonen met lazerie die sig van de menschen moeten afgesonderen of in het lazarushuys gaan file 2492, folio 814
April 16, 1682 Het jagtie de Brack van de Compagnie voor een tijt aangenomen te gebruycken file 2492, folio 814
April 17, 1682 Briefje van den capitein Hartsinck in het veltleger per twee Balyers file 2492, folio 814
April 17, 1682 Onse batterije aan de Tangeranse revier t’eenemaal claar gemaackt file 2492, folio 814-815
April 17, 1682 Den vijand versterck sigh mede aan de oversijde file 2492, folio 815
April 17, 1682 Zieckte in ’t leger file 2492, folio 815
April 17, 1682 Generale sterckte van ons veltleger aldaar file 2492, folio 815-816
April 17, 1682 Schrijven naar ons veltleger aan den Edele Hartsinck per de terugkerende Balyers file 2492, folio 816
April 17, 1682 Het hoecker de Quartel en de chialoupen Cadiery, Japara en Massangboom van Bantam met een missive van d’Hr. mayoor Saint Martin en François Tack file 2492, folio 816
April 17, 1682 Item een secreet briefje van deselve file 2492, folio 816-817
April 17, 1682 Den jongen Coning door de European natiën als een wettigh vorst begroet file 2492, folio 817
April 17, 1682 De Engelse vrunden klagen over Sijn Hoogheyt omdat se van daar verhuysen moeten file 2492, folio 817
April 17, 1682 En versoecken een onser scheepen tot het overbrengen haarer goederen na herwaarts file 2492, folio 817
April 17, 1682 Een Portugees scheepie tot Bantam door den jongen Coning gearresteert en parthij goederen daar uyt gelight file 2492, folio 818