Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 26, 1682 Schrijven na ons veltleger van de revier Tangeran per convoy file 2491, folio 515-516
March 26, 1682 Resolutie wegens Pagoutan en het veltleger file 2491, folio 517
March 27, 1682 Den captein Harmen Egberts met de ruyters en Bougyssen uyt het veltleger terugge file 2491, folio 517
March 27, 1682 Sijn relaas file 2491, folio 517
March 27, 1682 Onse maght aan de revier Tangeran tegens over Bromton geposteert file 2491, folio 517
March 27, 1682 Capitein Egberts Jonge door de vijanden gequetst file 2491, folio 517-518
March 27, 1682 Aankomste van een Portugees scheepie Sint Jan hier ter rheede uyt Macauw over Bantam file 2491, folio 518
March 27, 1682 Sijne relaas wegens het ondernomen landen tot Bantam file 2491, folio 518
March 27, 1682 Relaasie van Wieranaya wegens Tangeran file 2491, folio 518-519
March 27, 1682 Aan de pachter van de aancomende rijs 2 maanden surcheance toegestaan file 2491, folio 519-520
March 28, 1682 Briefje uyt ons veltleger voor Tangeran file 2491, folio 520-521
March 28, 1682 Sieckte in het leger door het drincken van vuyl water file 2491, folio 521
March 28, 1682 De fluyt de Pijnacker na Bantam met een briefje aan d’Hr. mayoor Saint Martin file 2491, folio 521-522
March 28, 1682 Item nabriefje aan den schipper Hendrik de Wit op de Pijnacker file 2491, folio 522
March 28, 1682 Briefje aan den capiteyn Hartsinck in het veltleger per soldaat file 2491, folio 522-523
March 28, 1682 Voorstellinge van den heer Jacob Lobs op het schip Schielant als gouverneur van Ternaten volgens de commissie file 2491, folio 523
March 28, 1682 Resolutie wegens de ooster provintiën en de raatspersoonen aldaar file 2491, folio 523-525
March 29, 1682 Het schip Schielant nae Ternaten door de Straat Bouton met den heer Jacob Lobs, de cooplieden Jacob van Ackersdijck en Pieter van den Hoorn, item de ondercoopluyden Abraham Bouden en Gerrit Hooft file 2491, folio 525
March 29, 1682 Benaminge der ampele papieren daarmede file 2491, folio 525-531
March 29, 1682 Project articulen waar op den Koning Amsterdam het rijk van Ternaten als ter leen weder staat te werden overgegeven file 2491, folio 531-552