Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 16, 1682 Versoeck van den capitein om hier te mogen blijven tot ter tijt dat na Madras can vertrecken dat hem toe gestaanden wert file 2491, folio 461-462
March 16, 1682 Briefje van den capitein Willem Hartsinck uyt ons veltleger per een Ambons sergeant file 2491, folio 462
March 16, 1682 De chialoup de Vlieger van Bantam terugge met een missive van den heer mayoor Isaac de Saint Martin file 2491, folio 462
March 16, 1682 Aankomste van d’Hr. mayoor voor Bantam met de schepen en militie file 2491, folio 462
March 16, 1682 Het briefje van Haar Edelens aan den jongen Sultan bestelt file 2491, folio 462
March 16, 1682 De saacken tot Bantam wat verandert dogh den jongen Coninck persisteert om onse magt binnen zijn casteel te nemen file 2491, folio 463
March 16, 1682 Dogh agt men het landen soo gemackelijck niet als voorheen file 2491, folio 463
March 16, 1682 Omdat de advenuen met stercke wagten des ouden Sultans beset geworden file 2491, folio 463
March 16, 1682 En den jongen Coninck van sijn onderdanen verlaten in sijn casteel belegert blijff file 2491, folio 463-464
March 16, 1682 50 soldaten en 30 matrosen op Bantam uyt de fluyt Waveren gelight file 2491, folio 464
March 16, 1682 Eenige onser militairen op het Conings schip de Bombain gestelt omdat den anachoda wat gesuspecteert wert file 2491, folio 464
March 16, 1682 De Engelse doen den ouden Sultan alle assistantie aan file 2491, folio 464-465
March 16, 1682 Den ouden Sultan op Turtiassa en den Pangeran Pourbaya daar als veldoverste over zijne magt gestelt file 2491, folio 465
March 16, 1682 Vier briefjes door den Hollander Jacob de Roy uyt name des jongen Conings aan d’Hr. mayoor Isaac de Saint Martin geschreven file 2491, folio 465-471
March 16, 1682 Twee briefjes in antwoort van d’Hr. mayoor Saint Martin aan gemelte De Roy geschreven file 2491, folio 471-473
March 16, 1682 Translaat briefje van den jongen Bantamsen Coninck uyt sijn casteel aan den heer mayoor geschreven file 2491, folio 473
March 16, 1682 Item aan onsen schipper van het jagt den Alexander file 2491, folio 474
March 16, 1682 Briefje van d’Hr. mayoor Isaac de Saint Martin uyt het schip Europa aan den jongen Coninck tot Bantam geschreven file 2491, folio 474-475
March 16, 1682 Briefje van den heer mayor Saint Martin uyt het schip Europa aan den hoofden van de Boom tot Bantam geschreven file 2491, folio 476
March 16, 1682 Translaat briefje van de opperhoofden des ouden Sultans over de Boom aan den heer mayoor Saint Martin geschreven file 2491, folio 476-477