Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 10, 1682 Item per een visschers vaartuygh een briefje aan den provisioneel luytenant Benjamin van der Meer tot Cheribon file 2491, folio 33
Jan. 10, 1682 Briefje van den resident Willem Caaff tot Bantam per Javaan file 2491, folio 33
Jan. 10, 1682 Den gewesen regent van de negorie Gintingh in de Crawangse bovenlanden door de Bantammers vervoert wesende, komt met 20 huygesinnen bij ons overloopen, om onder ’s Compagnies gehoorsaamheyt hier te blijven woonen file 2491, folio 33
Jan. 10, 1682 Dat hem is vergunt file 2491, folio 33
Jan. 12, 1682 De affgesondene Javanen van Marta Wangsa hooft van Silingsy vertrecken na huys file 2491, folio 34
Jan. 12, 1682 Verkiesinge van ouderlingen en diaconen voor dit jaar file 2491, folio 35
Jan. 12, 1682 En consideratiën om het getal van diaconen op het voordragen des kerckenraats van 10 tot op 12 te verhoogen file 2491, folio 36
Jan. 12, 1682 Eenige tekort en over bevonde goederen in de negotiepackhuysen alhier te laten affschrijven en vereffenen file 2491, folio 36
Jan. 12, 1682 Den Chinees Oeykoeko tot luytenant dier natie alhier vercooren file 2491, folio 36
Jan. 14, 1682 Briefje van Bantam van den resident Willem Caef per Javaan file 2491, folio 37
Jan. 14, 1682 Het voorleden jaar van Lampon Sillebaar en op Bantam aangebragt 15010 bharen peper file 2491, folio 37
Jan. 14, 1682 Tijding wegens het vermoorden van het volck op de hoeck van Craoangh door de volkeren van den Bantamsen Pangeran Abdul Allie. file 2491, folio 37-39
Jan. 14, 1682 Blijcken van trotterende onlusten tusschen den ouden en jongen Sultan tot Bantam file 2491, folio 39-40
Jan. 14, 1682 De ouden Koninck brengt sijn dochter tot voor de revier van Bantam, om met des Pangeran Coelongs soon soude trouwen, dogh wil in die stadt niet comen file 2491, folio 40
Jan. 14, 1682 ’s Conings schip de Bombain comt onvolbragh ter reyse terugge uyt de Straat Banca file 2491, folio 41
Jan. 14, 1682 Ladinge van een Portugees scheepie St. Anthony uyt Maccauw op Bantam file 2491, folio 41
Jan. 14, 1682 Seeker Moor Daut Soliman als hooft der Mooren en Gentiven gestelt sijnde file 2491, folio 41
Jan. 14, 1682 Briefje van den Jesuitsen pater Philipus Couplet aan Sijn Edelheyt uyt Bantam file 2491, folio 42-43
Jan. 14, 1682 Relaas wegens den Javaan Radeen Tamback uyt de Mattaram die sich voor een zoon des Sousouhounangs had uytgegeven en tot een Coninck wilde opwerpen file 2491, folio 43-46
Jan. 15, 1682 Den Palembangse anachoda Praya Wangsa voor 32 Timorse slaven 500 rijxdaalders uyt Compagnies cassa te betalen die hij anno passado had gerefuseert file 2491, folio 46