Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 31, 1681 De 100 militairen onder den capitein Hendrick van den Eeden na Java’s Oostcust geprojecteert na boort van het jaght de Zijp file 2489, folio 919
July 31, 1681 Aengecomene vaertuygen file 2489, folio 919-922
July 31, 1681 Vertrockene vaertuygen file 2489, folio 923-925
July 31, 1681 Overledene file 2489, folio 926
July 31, 1681 Gedoopte file 2489, folio 926
July 31, 1681 Getrouwde file 2489, folio 926-927
July 31, 1681 Justitie file 2489, folio 927-928
Aug. 1, 1681 Optrecq der Maleijers en Balyers stercq 1232 coppen file 2489, folio 929-936
Aug. 1, 1681 De twee Cheribonse gesanten becomen haer afscheyt file 2489, folio 936
Aug. 1, 1681 En een briefje aen den de drie Princen aldaer file 2489, folio 937
Aug. 1, 1681 Item aen den lieutenant Benjamin van der Meer file 2489, folio 937
Aug. 1, 1681 Daarbij de ratificatie van Haer Edelens op het geslote contract de dato 7e january 1681 file 2489, folio 937
Aug. 1, 1681 Inhout van het briefje aen de Cheribonse Princen van Haer Edelens file 2489, folio 937-944
Aug. 1, 1681 Ratificatie van het Sirrebonse contract file 2489, folio 944-947
Aug. 1, 1681 Briefje van d’Hr. directeur generaal aen de drie Cheribonse Princen file 2489, folio 947-950
Aug. 1, 1681 [de bijeen … fugative … van Tanjongpoura af te haelen] file 2489, folio 950
Aug. 1, 1681 En briefie aen den capitein Jochum Michielse file 2489, folio 950
Aug. 1, 1681 Het jaght de Zijp na Japara met den capitein Hendrick van der Eeden en 100 militairen file 2489, folio 950
Aug. 1, 1681 Briefje daermede aen den commandeur Jacobus Couper en raet file 2489, folio 950-951
Aug. 1, 1681 [Ladinge van de Zijp] file 2489, folio 951