Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 23, 1681 Twee gecommitteerde ondercooplieden daermede na Palembang om de manquerende peper tusschen dit en Palembangh uyt de verwagt werdende peperschepen over te schepen file 2489, folio 881
July 23, 1681 Missive van Haer Edelens aen den Poui en Combon in Hoccieuw geschreven file 2489, folio 881-886
July 23, 1681 Resumptie van het advysbriefje aen d’Ed. Heeren Principalen in het vaderlant met het Engels schip de Barnadiston over Bantam aff te gaen file 2489, folio 886
July 24, 1681 Schrijven per Javaan na Bantam aen den adsistent Gerrit van Loveren file 2489, folio 887
July 25, 1681 Optrecqdagh van de Batavisch Nederlandse schutterije, hoedanigh generalijcq in 6 compagnies, stercq 1035 coppen file 2489, folio 887-894
July 25, 1681 De chialoup het Casteel Batavia nae Bantam met een briefje aen den adsistent Gerrit van Loveren file 2489, folio 895
July 25, 1681 Ten geleyde van een pacquet brieven aan den Heeren XVII in ’t patria om met het Engels schip de Barnadiston af te gaen file 2489, folio 895
July 25, 1681 De schepen het Wapen van Zirckzee en de Veluwe na de cust Chormandel over de zuydercomptoiren file 2489, folio 895-896
July 25, 1681 Met lading file 2489, folio 896-897
July 26, 1681 Briefje te lande van Tanjongpoura van den capitein Jochum Michielse file 2489, folio 897-898
July 26, 1681 Briefje van Bantam Van Loveren per Javaan file 2489, folio 898
July 26, 1681 Den rebel Sacra Jouda met zijn volcq op Turtiassa en wordt onder den van hier gevlugten Macassaar Dain Cecila gestelt file 2489, folio 898-899
July 26, 1681 Een Chinees joncq van Bantam na Canton geretourneert file 2489, folio 899
July 26, 1681 Item ’t Franse schip de Voiltour na Siam file 2489, folio 899
July 26, 1681 En een Engelsche particuliere sloep na Malacca file 2489, folio 899
July 28, 1681 Optrecq der Mardijkers, Pampangers, Ambonesen, Bandanesen en Boutonders samen in 8 compagnies, stercq 1174 coppen file 2489, folio 899
July 28, 1681 Nevens de Nederlandse borger cavallerye stercq ontrent 50 coppen file 2489, folio 899-906
July 28, 1681 Den vaandrigh Jan Bervelt per inlants vaertuygh van Tanjongpoura met een briefje van capiteyn Jochum Michielse file 2489, folio 906
July 29, 1681 De fluyt Spanbroeck uyt Amboina over Bima en Sumbauwa file 2489, folio 906
July 29, 1681 Briefje daermede oock van den adsistent Philip Castel uyt Sumbauwa file 2489, folio 907