Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 28, 1681 Nevens de Nederlandse borger cavallerye stercq ontrent 50 coppen file 2489, folio 899-906
July 28, 1681 Den vaandrigh Jan Bervelt per inlants vaertuygh van Tanjongpoura met een briefje van capiteyn Jochum Michielse file 2489, folio 906
July 29, 1681 De fluyt Spanbroeck uyt Amboina over Bima en Sumbauwa file 2489, folio 906
July 29, 1681 Briefje daermede oock van den adsistent Philip Castel uyt Sumbauwa file 2489, folio 907
July 29, 1681 Briefje van den Moor Codja Derwits uyt Sumbauwa aen Haer Edelens file 2489, folio 907-909
July 29, 1681 Item 2 briefjen van Crain Linques uyt Bima aen d’Hr. Speelman file 2489, folio 909-913
July 29, 1681 Relaas van den Maleysen sergeant Intie Boedjangh wegens sijn verrigten omtrent de visplaats van den Maleier Bagus ontrent Ontong Java file 2489, folio 913-915
July 29, 1681 De fluyt Cronenburgh na Cheribon met een briefje aen den provisioneel lieutenant Benjamin van der Meer file 2489, folio 915
July 29, 1681 De procureurs Manuel van Schriek en Jan van den Bosch uyt haer detentie gelargeert file 2489, folio 915
July 30, 1681 De chialoup het Casteel Batavia van Bantam met een briefje van Gerrit van Loveren file 2489, folio 916
July 30, 1681 De Franse moeten 4000 rijcxdaalders aen den jongen Sultan betalen voor den vermisten amphioen den overleden Jan Steen aenvertrouwt geweest file 2489, folio 916
July 30, 1681 En kunnen op hun schuld van 25000 rijxdaalders [...] geen peper in betaelinge krijgen file 2489, folio 917
July 30, 1681 Wes sij voorgaven misschien van Bantam te willen opbreecken file 2489, folio 917
July 30, 1681 En haer guarandt soeken file 2489, folio 917
July 30, 1681 Den Pangeran Aria Diepa Nierat weygert absoluyt onse fugativen te restitueren file 2489, folio 917
July 30, 1681 Al schoon se in sijn huys [sijn] gesien file 2489, folio 917
July 30, 1681 Houdende oocq eenige fielten om slaven van Batavia te steelen file 2489, folio 917
July 30, 1681 Die hun bedecktelijck in ’s Compagnies slavenquartier bijwijlen verbergen file 2489, folio 917-918
July 30, 1681 Het gestolene casties jongetjes moeder was een weduwe van seekeren soldaet file 2489, folio 918
July 30, 1681 Ladinge van het Chinese joncq na Canton vertrocken file 2489, folio 918