Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 22, 1681 De questie tusschen den Tommagon Natta Jouda en vaendrigh Bervelt van weynig belang bevonden file 2489, folio 872
July 22, 1681 Gemelten Tommagon belooft de Hollandse munt gangbaer te sullen helpen maeken file 2489, folio 872-873
July 22, 1681 En versoekt hoogerop te mogen woonen file 2489, folio 873
July 22, 1681 De visscherijen langs de revier Craoangh [aen zijnden vader?] erffelijck toebehooren file 2489, folio 873
July 22, 1681 De verdeelinge der landen bleef nogh als den capitein Hartsinck deselve geordonneert had file 2489, folio 873
July 22, 1681 Die van de revier Chebet wat lager aen de revier affgesackt file 2489, folio 873
July 22, 1681 Geen jattyhout gevonden file 2489, folio 873
July 22, 1681 Wiera Saba en de negorij Parangasapy stil file 2489, folio 874
July 22, 1681 Dogh zijn broeder Naya Troena was een der grootste roervincken file 2489, folio 874
July 22, 1681 De rebel Sacra Jouda nae Bantam file 2489, folio 874
July 22, 1681 Den vaendrigh Willem Kuffelaar op Tanjongpoura verscheenen file 2489, folio 875
July 22, 1681 De fluyt de Voorzigtigheyt na Sumatra’s westcust file 2489, folio 875
July 22, 1681 En daer met onder andere met 23 bergwerckers file 2489, folio 875
July 22, 1681 [Lading van de Voorzigtigheyt] file 2489, folio 875-877
July 22, 1681 De opperhoofden van het schip het Lant van Schouwen de volle premie voor gedaene uytreyse toegelegt file 2489, folio 877
July 23, 1681 Den capitein Hendricq van den Eeden van Tanjongpoura te water file 2489, folio 877-878
July 23, 1681 De jaghten Odijck en Jamby naar Hoccieuw in China met den provisioneel coopman Jurriaen de Munninck over Palembang file 2489, folio 878
July 23, 1681 Sullende bij weygeringe van de vrije negotie in Hoccieuw aen scheepsboort langs de Chinese cust tragten handel te drijven file 2489, folio 879
July 23, 1681 Brieven na China affgaende file 2489, folio 879
July 23, 1681 Ladinge van gemelte schepen Odijck en Jamby file 2489, folio 879-880