Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 9, 1681 De Namroeden houden haer althans wat still file 2489, folio 825
July 9, 1681 Resolutie wegens Sumatra’s westcust file 2489, folio 825
July 9, 1681 Approbatie eeniger nieuwe contracten met de regenten van Silida, Pinangh, Baros en Sinkal gemaekt file 2489, folio 825
July 9, 1681 Den lieutenant Jan de Graeff na Batavia op te doen komen file 2489, folio 825
July 9, 1681 De berghhopman Benjamin Olits vooreerst hier te laten verblijven tot beter dispositie en de teruggecomste van den commissaris Laurens Pit file 2489, folio 826
July 11, 1681 Item de huysvrouw van den crancqbesoeker Benjamin van der Cloot toegestaan nae de Cust over te vaeren file 2489, folio 826
July 11, 1681 Item eenige gentiven file 2489, folio 826
July 11, 1681 En eenige gentiefse banditen file 2489, folio 826
July 11, 1681 Genomineerde krijgsofficieren nae Java’s Oostcust file 2489, folio 827
July 11, 1681 Onder den capteyn Van den Eeden file 2489, folio 827
July 12, 1681 Resolutie wegens Chormandel file 2489, folio 827
July 12, 1681 En de tekortkomentheyt van het Japance coper file 2489, folio 828
July 12, 1681 Waervan de opperhoofden van Croonenburgh, de Veluwe, Jamby en Delfshaven weder ontlast werden file 2489, folio 828
July 12, 1681 Vastgesteld en optrecq der Nederlandse en Inlandse schutterij voor desen jaere alhier file 2489, folio 828-829
July 14, 1681 Den nieuwen equipagiemeester Harman Lodewijxe op het eylant Onrust voorgestelt door d’Hr. generaal file 2489, folio 829
July 14, 1681 Briefje van Bantam van den adsistent Gerrit van Loveren aen den resident Willem Caef alhier file 2489, folio 829
July 14, 1681 300 Balinesen door den ouden Conincq van Turtiassa nae Craoang gesonden tot hulp van de Balyers onder Sacra Jouda etc file 2489, folio 829
July 15, 1681 Briefje aen de capiteinen Hendrick van den Eeden en Jochum Michielse nae Tanjongpoura per Compagnies gontingh file 2489, folio 830
July 15, 1681 En daermede den vaandrigh Willem Kuffelaer derwaerts file 2489, folio 830
July 15, 1681 Brieff van Macassar per Chinees vaertuygh van d’Hr. Jacob Cops file 2489, folio 830