Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 24, 1681 24 Macassaren bij de onse wedergebragt file 2489, folio 784
June 24, 1681 Sacra Jouda en Wangsa Naya naar Boodjong gevlugt file 2489, folio 784
June 24, 1681 Key Maas Pougar toegestaen op Oeker te mogen woonen file 2489, folio 784
June 24, 1681 Item den Daman Timbanganton op Bandongh file 2489, folio 784
June 24, 1681 En Tjandra Wangsa weder op Timbangantan file 2489, folio 785
June 24, 1681 Translaat briefje van Tommagon Natta Jouda aen den Edele heere Cornelis Speelman file 2489, folio 785-786
June 25, 1681 Relaas van den Ternaatse Prins Rotterdam wegens het veroveren van een vaertuygh met Macassaerse fugative slaven van hier file 2489, folio 786-787
June 25, 1681 Rapport van den fiscaal Qualter Zeeman en gecommitteerdens van een vermoorde Javaan in een ledige tingang omtrent de revier Tangerang gevonden file 2489, folio 787
June 26, 1681 Eerste justitie aen ’t vierkant gedaen wegens mesvegten aen een matroos file 2489, folio 787-788
June 27, 1681 Briefje van Bantam van den adsistent Gerrit van Loveren per Javaan aen den sabandaar Ockers Ockersz file 2489, folio 788
June 27, 1681 De sloep de Vlieger van Bantam met een nader briefje van Gerrit van Loveren file 2489, folio 789
June 27, 1681 De chialoup van den borger Hendrick Kalst herwaarts gebragt file 2489, folio 789
June 27, 1681 [Den nieuwe Pangeran Aria Diepa Nierat den incoop van 100 pees staaffijser toegestaen] file 2489, folio 789
June 27, 1681 [Het Coninckschip Bombain uyt Souratta met 400 packen diverse kleeden] file 2489, folio 789
June 27, 1681 Een van den eliphanten uyt Siam voor den Conincq van Vrankrijcq gestorven en de ander sieck file 2489, folio 789
June 27, 1681 Het Portugees scheepje Nossa Sinhora de Monti nae Madraspatnam file 2489, folio 789-790
June 27, 1681 Den coopman Hendrick Causius tot oppercoopman met 100 guldens als opperhooft in Japan verbetert file 2489, folio 790
June 27, 1681 Den opperstierman Gerrit Kenninck na ’t patria verlost en dat sijn vrouw hier sal laeten file 2489, folio 790
June 27, 1681 Sara Rodrigo Inlandse vrouw uyt de ketting gelargeert en in plaets in het vrouwen spinhuys gestelt file 2489, folio 790
June 27, 1681 Repudium des boedels aen Susanna Coris geaccordeert file 2489, folio 790