Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 29, 1681 Briefje van Cheribon van den lieutenant Jacob van der Meer per inlants vaartuygh file 2489, folio 586-587
May 29, 1681 Aenkomste van twee gesanten des Sousouhounanghs file 2489, folio 587
May 29, 1681 Het Franse scheepje Tonquin weder op Cheribon geweest file 2489, folio 587
May 29, 1681 Tijdinge van Japan file 2489, folio 587-588
May 29, 1681 Item van Tegal file 2489, folio 588
May 29, 1681 Galissang vermeestert en de rebellen onder Namroet op den vlugt geslagen file 2489, folio 588
May 29, 1681 Het schip de Betuwe uyt Banda over Bima met schrijven van den Edele Willem van Zijl file 2489, folio 588
May 29, 1681 En den resident Willem Eyckman tot Bima file 2489, folio 588
May 29, 1681 Bandase novelles en daerbij tijdinge uyt Amboina file 2489, folio 588-589
May 29, 1681 5 vijandelijke negorijen en 500 vaertuygen omtrent de Xulabessa door d’onse verbrant file 2489, folio 589
May 29, 1681 Tijdinge uyt Ternaten file 2489, folio 589-590
May 29, 1681 Het roofnest op den berg Calonckon verovert en gedemolieert file 2489, folio 590
May 29, 1681 En 75 Colonckers gevangen genomen file 2489, folio 590
May 29, 1681 Dogh haer hooft Boemisoro met 7 vaartuygen gevlugt file 2489, folio 590-591
May 29, 1681 Nominatie en nieuwe electie van heeren scheepenen deser stede file 2489, folio 591
May 29, 1681 Het schip Africa aengelegt voor ’t vaderlant file 2489, folio 592
May 29, 1681 Resumptie der instructie voor de capiteyn Jochum Michielse en Hendricq van den Eeden op Carwangh file 2489, folio 592
May 30, 1681 Batavias verovering geviert file 2489, folio 592-593
May 30, 1681 Den capiteyn Hendricq van den Eden met inlants vaertuyg na Tanjongpoura file 2489, folio 593
May 30, 1681 Om nevens den capiteyn Jochum Michielse de visite in de Craoangse landen te doen file 2489, folio 593