Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 21, 1681 Dain Matara met de zijne toegestaen nevens den capiteyn Jochum Michielse na Batavia op te comen file 2489, folio 574
May 21, 1681 Resolutie om de presentie van den gouverneur Melcq Cassim tot Ougly wegens zijn op Ceylon gebleven schip af te maeken en te vergoeden file 2489, folio 574-575
May 21, 1681 Resolutie wegens het geresen verschill tusschen de heeren praesidenten van den Raat van Justitie en schepenen over het proces van de gentiven Camarasany en Tandua file 2489, folio 575-576
May 23, 1681 Het hoeker de Goutvinck uyt de Straat terugge over Bantam file 2489, folio 576
May 23, 1681 Schrijven na Tanjongpoura aen den capitein Jochum Michielse te water file 2489, folio 576
May 23, 1681 De fluyten Swanenburgh en Westeramstel over Ceylon naar Bengale file 2489, folio 576
May 23, 1681 Met schrijven naar d’Ed. Laurens Pijl tot Colombo file 2489, folio 576
May 23, 1681 Item aan den commandeur Marten Huysman tot Couchin file 2489, folio 577
May 23, 1681 Lading van de twee gemelte fluyten file 2489, folio 577-578
May 23, 1681 Extra-ordinairy vergaderingh over het proces van twee gemelte gentiven file 2489, folio 578-581
May 24, 1681 Briefje van Bantam van den resident Willem Caef per Javaan file 2489, folio 581
May 24, 1681 Den ouden Sultan nae de hoek van Craoang met 10 vaertuygen om op de Javaanse oostvaarders te cruyssen en deselve na Bantam te diverteren file 2489, folio 581
May 24, 1681 4 stux Batavise fugativen van Tangeran op Bantam gebraght file 2489, folio 581
May 24, 1681 Tijding van Palembang en Jamby file 2489, folio 581-582
May 25, 1681 Het jaght Poulerun na Cormandel over Ceylon en de zuydercomptoiren file 2489, folio 582
May 25, 1681 Met schrijven aen d’Hr. gouverneur Jacob Jorisz Pitt etc en raet op de Cust file 2489, folio 583
May 26, 1681 Sententie des doots van heeren schepenen tegens Mahootse, bijsit van den Chinees Tankianio om verbrant te werden gedisapprobeert file 2489, folio 583-584
May 28, 1681 Den tolcq Huygh Boey weder terugge na Bantam met een briefje aan den resident Willem Caef file 2489, folio 584
May 28, 1681 Item een passe voor den jongen Sultan voor een joncq na Canton file 2489, folio 584
May 28, 1681 Inhout van die passe file 2489, folio 585-586