Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 20, 1681 De gesanten van den ouden Sultan tot Cheribon binnen, versoeken hun demissie nae huys file 2489, folio 566-567
May 20, 1681 Briefje van den capitein Jochum Michielse van Tanjongpoura met Macassars vaartuygh file 2489, folio 567-568
May 20, 1681 Translaat briefje van Dain Matara aen Haer Edelens uyt Carwangh file 2489, folio 568-569
May 20, 1681 Het jaght het Huys te Cleeff van het bestellen der generale papieren uyt de Straat terugge file 2489, folio 569-570
May 20, 1681 Met een briefje van de operhoofden der retourfluyten Geele Beer en Sparrewoude die den 10e may ’t zee kiesen file 2489, folio 570
May 20, 1681 Den predicant Johan Fredricq Stomphius toegestaan met Poulorun nae Ceylon te keren file 2489, folio 570
May 20, 1681 Om sig met de kercke weder te vereenigen off anders van daer te moeten repatriëeren file 2489, folio 570-571
May 20, 1681 De clercquen van de generale secretarie de ordinaire premie van 200 rijxdaalders toegelegt file 2489, folio 571
May 21, 1681 Briefje van de residenten tot Tegal met borger vaartuygh file 2489, folio 571
May 21, 1681 Het Franse scheepje Tonquin op Tegal van Bantam file 2489, folio 571
May 21, 1681 Tegalse tijdingen file 2489, folio 571-572
May 21, 1681 De rebellige Namroetsgesinde door den gouverneur van Pamalang Sindoepraja geslagen file 2489, folio 572
May 21, 1681 En door den Tegaalsen gouverneur Sacra Jouda mede geattacqueert file 2489, folio 572
May 21, 1681 Die met verlies van 3 sijner hoofden moet retireren file 2489, folio 572
May 21, 1681 En den vijands blijfft tot Galissang nogh posthouden file 2489, folio 572
May 21, 1681 Den lieutenant Aarnout Greving met 18 compagniesdienaren en 70 Javanen vertreckt na boven om den Tegaalsen gouverneur te adsisteren file 2489, folio 573
May 21, 1681 Den Craoangsen Tommagon Natta Jouda verschijnt in vergaderingh file 2489, folio 573
May 21, 1681 En ontkent alles hem ten laste geleyt file 2489, folio 573-574
May 21, 1681 En sal weder nae huys keeren file 2489, folio 574
May 21, 1681 Dain Matara met de zijne toegestaen nevens den capiteyn Jochum Michielse na Batavia op te comen file 2489, folio 574