Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 15, 1681 Translaat nader briefje door de factoren van den Timpinchianoon aen Haer Edelens file 2489, folio 460-462
April 18, 1681 Briefje van Cheribon van den lieutenant Benjamin van der Meer file 2489, folio 463
April 18, 1681 ’t Franse scheepje Tonquin op Cheribon met een Bantams briefje aangeweest file 2489, folio 463-464
April 18, 1681 Resolutie wegens Palembang en Jamby, en de afgesonde officier na derwaarts file 2489, folio 464
April 18, 1681 De weduwe van Crain Bisse en verdere Macassaarse grooten nog 500 rijxdaalders uyt ’s Compagnies cassa verstreckt en Panaraga 250 rijxdaalders file 2489, folio 464
April 18, 1681 Den lieutenant Martinus van Ingen weder in employ gestelt aen de Rotterdammer poort file 2489, folio 464
April 18, 1681 Den sergeant Willem Cuffelaer tot principaal vaandrigh file 2489, folio 464
April 19, 1681 Een Portugees scheepje St. Pedro uyt Maccauw ten handel file 2489, folio 464-465
April 21, 1681 Den coopman Jacob van Dijck overlevert zijn rapport en verdere papieren rakende sijne verrightinge in de commissie op Cheribon file 2489, folio 465-466
April 21, 1681 Inhout van ’t contract met de drie Princen gebroeders tot Sirrebon gesloten file 2489, folio 465-477
April 21, 1681 Item nadere acte door deselve Sirrebonse Princen aen d’Ed. Compagnies verleent tot ampliatie van dat contract op ’t begeren des Sousosuhounangs file 2489, folio 477-479
April 22, 1681 Briefje van Bantam van den resident Willem Caeff per Javaan file 2489, folio 479
April 22, 1681 Een Franse chialoup Mariana van Banjermassing op Bantam over Socquedana en Java’s Oostcust file 2489, folio 480
April 22, 1681 Item een Coninxs vaartuygh met parthij diamanten op Bantam van Socquedana file 2489, folio 480
April 22, 1681 Het Franse scheepje Poudechery van Chormandel file 2489, folio 480
April 22, 1681 En het hoeker de Goutvinck onder het Princen Eylant te verversingh file 2489, folio 480
April 22, 1681 Schrijven na Bantam aen Caef per de chialoup de Vlieger file 2489, folio 480-481
April 23, 1681 De militairen onder den Ed. François Tack na Palembang te gaan, gaan na boort file 2489, folio 481
April 23, 1681 Benaminge dier hooftofficieren en sterckte der militie file 2489, folio 481-482
April 23, 1681 Den capitein Jonker verschijnt in vergaderingh en wert met een goude ketting en penning voor sijn diensten op Java’s Oostcust begiftight file 2489, folio 482-483