Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 19, 1681 Briefje van ’t jagt Naeltwijck uyt het vaderlant in de Straat Sunda file 2488, folio 362
March 20, 1681 Den schipper van gemelte jaght met Compagnies papieren van d’Heeren Meesters; item van de Caep aen lant file 2488, folio 362-363
March 20, 1681 De instructiën voor de tweede laetste retourfluyten getekent file 2488, folio 363-365
March 20, 1681 Advis wegens het gebruyck van musquetten en snaphaenen in Indië door den Edele mayoor en verdere capiteinen alhier overgegeven file 2488, folio 365-366
March 20, 1681 Het jaght Naaltwijck uyt het vaderlant op de rheede over de Caap voor Amsterdam file 2488, folio 366-368
March 20, 1681 Met een carguasoen van f. 143432:6:8,- file 2488, folio 368
March 21, 1681 De fluyten Geele Beer en Sparrewoude voor de laetste besendinge na het vaderlant onder zeyl file 2488, folio 369-372
March 21, 1681 En montura van het daermede afgesonde retour tot f. 405545:3:15,- file 2488, folio 372
March 21, 1681 Eenige onser Chinesen toegestaen peper op Bantam te mogen kopen voor hun nae China file 2488, folio 373
March 21, 1681 Item parthij Chinese inwoonders geaccordeert na Aetchin te vaeren file 2488, folio 373
March 22, 1681 Afscheyt van de Palembangse gesanten des ouden Sultans file 2488, folio 373-374
March 22, 1681 Den waterfiscaal van de monsteringe der retourfluyten Geele Beer en Sparrewoude terugge file 2488, folio 374
March 22, 1681 Die tesamen bemant zijn met 132 zielen file 2488, folio 374
March 22, 1681 De romp van de fluyt Wimmenum vercogt voor 250 rijxdaalders file 2488, folio 375
March 23, 1681 Het schip de Vrijheyt naar Palembang met de Palembangse gesanten file 2488, folio 375-376
March 23, 1681 Missive daermet aen de Sulthan Ratoe tot Palembang geschreven per de gesanten file 2488, folio 376-380
March 23, 1681 Alsmede aan brieff aen den Sultan Anum Coninck tot Jamby onder couvert onser Palembangse residenten file 2488, folio 380-383
March 24, 1681 Briefje van Samuel Baron tot Bantam aen d’Hr. generaal file 2488, folio 384
March 24, 1681 Versoeckt eens op Batavia te mogen komen file 2488, folio 384
March 25, 1681 Briefje van Sr. Caef tot Bantam per eenige afgesonde keeys van Mongonsadana aen Ockersz file 2488, folio 384-385