Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 11, 1681 De Siamse ambassadeurs aldaar voor Vrankrijk overgekomen sijn luyden van aansien file 2488, folio 219
Feb. 11, 1681 Hun schenkagie en verrigten file 2488, folio 219
Feb. 11, 1681 Het Franse schip Tonquin uyt Tonquin op Bantam file 2488, folio 219
Feb. 11, 1681 Item een particulier Engels scheepje de Peerl uyt Bengale file 2488, folio 219
Feb. 11, 1681 Een vat mom, eenige balkjens en een scheepstrap omtrent Cracatou door de Javanen gevischt file 2488, folio 219-220
Feb. 11, 1681 None file 2488, folio 219-223
Feb. 11, 1681 De Bantamse coningsbrieven aan den Coning van Engelant door die vrunden selffs ingestelt file 2488, folio 220
Feb. 11, 1681 Inhoud daervan met klagten tegens ons file 2488, folio 220
Feb. 11, 1681 Ladinge van het Engels schip de Nathaniël na Europa file 2488, folio 220
Feb. 11, 1681 Verclaringe van den resident Willem Caef wegens de gedaene antwoorde van de Engelse agent Boyer op het aan hem overgeleverde protest file 2488, folio 221-223
Feb. 12, 1681 Het schip Africa naar Japara file 2488, folio 223
Feb. 12, 1681 Item het jagje de Javaanse Bode over Cheribon naar Japara en voort na Banda met schrijven aan d’Ed. Jacob van Dijck op Sirrebon en d’Ed. Bartelse op Japara file 2488, folio 224
Feb. 12, 1681 En met ladinge zout voorts naar Banda en Amboina te gaan file 2488, folio 224
Feb. 12, 1681 Inlantse vaartuygen ook terugge na Sirrebon met schrijven file 2488, folio 224
Feb. 12, 1681 Het hoeker de Goutvinck naar Bantam en de Straat met een briefje aan den resident Willem Caef file 2488, folio 224
Feb. 13, 1681 Missive van den resident Willem Caef tot Bantam per Javaan file 2488, folio 225
Feb. 13, 1681 Mongonsadana wil onse gevangene nogh niet largeren eer hij sijne twee slavinnen terugge krijgt file 2488, folio 225
Feb. 13, 1681 De scheepen Vrije Zee en Java over Caap de Goede Hoop na het vaderlant file 2488, folio 225
Feb. 13, 1681 Met een carguasoen van f. 842545:11:7,- file 2488, folio 225-230
Feb. 14, 1681 De generale papieren getekent, gesloten en gepackt file 2488, folio 231