Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 24, 1680 Briefje van Bantam van den resident Willem Caef met den adsisten Gerrit van Loveren per Javaen file 2487, folio 1574
Dec. 24, 1680 Met tijdinge van de onse etc in Toncquin file 2487, folio 1574-1575
Dec. 24, 1680 Het Deens scheepje de Gulde Fortuyn van Trancquebaar op Bantam file 2487, folio 1575
Dec. 24, 1680 De opperhoofden van het schip Africa de volle premie toegelegt file 2487, folio 1575
Dec. 24, 1680 Den vaderlandsen generalen eysch voor Indië tegens anno 1682 in raade geapprobeert file 2487, folio 1575
Dec. 25, 1680 Relaes van ’t schip Silversteyn file 2487, folio 1575-1576
Dec. 25, 1680 Dat 19 uyren op Duyssent Eylant aen de gront geseten heeft dog sonder schade file 2487, folio 1576
Dec. 25, 1680 Dog werden eenige gecommitteerde herwaerts gesonden om nauwer ondersoeck te doen file 2487, folio 1576
Dec. 26, 1680 Die retourneren met rapport dat het schip Silversteyn geen letzel van het vastsitten gekregen heeft file 2487, folio 1577
Dec. 26, 1680 Het Huys te Kleeff uyt de Straat met den waterfiscael van de monsteringe file 2487, folio 1577
Dec. 26, 1680 Generale bemanninge der 3 retourschepen file 2487, folio 1577-1578
Dec. 26, 1680 Daermede 62 impotenten file 2487, folio 1578
Dec. 26, 1680 En bovendien 30 banditen om aen de Caap te verblijven file 2487, folio 1578
Dec. 28, 1680 De rompen van de Hazenberg, de Sampson en Bouro vercogt file 2487, folio 1579
Dec. 31, 1680 Vier translaat brieffjes door Crain Linques aen d’Hr. directeur generael Cornelis Speelman uyt Macassar geschreven file 2487, folio 1579-1587
Dec. 31, 1680 Schrijven na Tanjongpoura aen Jan Bervelt per inlants vaertuygh file 2487, folio 1588
Dec. 31, 1680 Verpagtinge van Batavia’s domeinen voor den jaer 1681 file 2487, folio 1588-1590
Dec. 31, 1680 Voor de somma van 9199 rijxdaalders maendelijcx off 110388 rijxdaalders jaerlijcx file 2487, folio 1591
Dec. 31, 1680 Aengekomene vaertuygen file 2487, folio 1591-1594
Dec. 31, 1680 Vertrockene vaertuygen file 2487, folio 1594-1596