Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 24, 1680 Van Japara file 2487, folio 1458
Nov. 24, 1680 Den treynmeester Jeremias van Vliet keert weder tot Japara file 2487, folio 1458
Nov. 24, 1680 Hebbende omtrent Laboang een rooffnest ontdeckt file 2487, folio 1458
Nov. 24, 1680 En daer een bequaem pagger gevonden file 2487, folio 1458
Nov. 24, 1680 Dog op zijne aenkomste de rovers daer uytgevlugt file 2487, folio 1458
Nov. 24, 1680 Uytgenomen 6 Manicabers file 2487, folio 1458
Nov. 24, 1680 Die nevens haere vaertuygen naer Japara gebragt file 2487, folio 1458
Nov. 24, 1680 En de pagger geruïneert file 2487, folio 1458
Nov. 24, 1680 Sterke vaert den Bantammers op Paccalongang file 2487, folio 1458-1459
Nov. 24, 1680 De landen omtrent Passourouan werden door de rebellen seer geplaegt file 2487, folio 1459
Nov. 24, 1680 Den gouverneur van Cadiry stelt sig tegens den Sousouhounangh file 2487, folio 1459
Nov. 24, 1680 De ingelanden op ’t eylant Madure schijnen den Pangerang Tsacra Ningrat die wat te streng regeert niet genegen file 2487, folio 1459
Nov. 24, 1680 En om de twist van denselven met Jouda Nagara werden se allebij na de Mattaram opontboden file 2487, folio 1459-1460
Nov. 24, 1680 Schrijven van Chirribon aen capitein Jochum Michielsz met Crain Bissee’s vaertuygh file 2487, folio 1460
Nov. 24, 1680 Relaes van Wangsa Tanna wegens het innemen van Samadang file 2487, folio 1460
Nov. 24, 1680 Item rapport van Carta Jouda wegens Chiliwidara file 2487, folio 1460
Nov. 24, 1680 Om ’t stroopen der Macassaren van Crain Bissee file 2487, folio 1461
Nov. 24, 1680 Wert de ingelanden vrij gegeven bij rencontre sig te mogen defenderen en deselve tragten te vermeesteren file 2487, folio 1461
Nov. 24, 1680 Damang Singa Wiprana op Chirribon met drie coningsvaertuygen van Bantam file 2487, folio 1461
Nov. 24, 1680 Om schulden in te manen file 2487, folio 1461