Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 4, 1739 Een briefje van Bantam aangebragt per den lieutenant ingenieur Jan François Masson file 2570, folio 493
Aug. 26, 1739 Een gemeene en een aparte missive na Samarang per inlands vaartuyg afgevaardigt file 2570, folio 605-606
Oct. 15, 1739 Een briefken van Amboina ontfangen per inlands vaartuyg file 2570, folio 692
Oct. 16, 1739 Nog een briefken van Amboina ontfangen per de chialoup Nagelboom file 2570, folio 692
Oct. 24, 1739 Ontfangst van een origineel en duplicaatbriefken van Malacca per inlands vaartuyg file 2570, folio 730
Nov. 8, 1739 Een briefje per ’t schip Valkenisse van Cheribon ontfangen file 2570, folio 782
Nov. 22, 1739 Een briev per den Macassaars capitain Coupin Wallanda uyt Ternaten aangebragt file 2570, folio 795
Nov. 25, 1739 Een duplicaat briefje van Ternaten ontfangen per inlands vaartuyg file 2570, folio 810
Nov. 25, 1739 Een origineele gemeene en een aparte missive na Samarang afgevaerdigt per inlands vaartuyg file 2570, folio 810
Dec. 1, 1739 De vaderlandse en Caabse papieren per het schip Duyfje aan de wal gebragt file 2570, folio 894-895
Dec. 3, 1739 Een briefken van Bantam ontfangen per de Spiering file 2570, folio 895
Jan. 24, 1740 Aengebragte goederen van de Caab per dien bodem file 2571, folio 37
Feb. 2, 1740 Een apart briefje van Bantam ontfangen per conings sendelingen file 2571, folio 93
March 3, 1740 Een briefje na Cheribon afgevaardigt per ’t schip Arnesteyn file 2571, folio 177
May 6, 1740 Een briefken na Bantam afgevaardigt per Godschalksoord file 2571, folio 324
May 6, 1740 Nog een briefken na Bantam afgevaardigt per opgemelte bodem file 2571, folio 324
May 29, 1740 Een briefje na Padang afgevaardigt per den brigantijn de Rotte file 2571, folio 375
May 30, 1740 Een briefken van Bantam per het schip Goldschalksoord ontfangen file 2571, folio 376
June 3, 1740 Een briefken van Macassar en een dito van Bima ontfangen per het schip Westerdijkhoorn file 2571, folio 399
June 11, 1740 Een briefken na Samarang afgevaardigt per Noordwijkerhout file 2571, folio 412-413