Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 21, 1680 Het Wapen van Zirckzee direct van Masulipatnam file 2487, folio 1447-1448
Nov. 21, 1680 Nieuws daermede file 2487, folio 1448
Nov. 21, 1680 De fluyt Janskercke door den harden orenkaen masteloos voor Coringo comen aendrijven file 2487, folio 1448
Nov. 21, 1680 Dog sonder schade aen inladinge en volck file 2487, folio 1448
Nov. 21, 1680 Onderweegs een vleet van een hoeker gevischt, ‘vermeenende ’tselve van de hoecker de Lijster te wesen’ file 2487, folio 1448-1449
Nov. 21, 1680 Affscheydmael voor den heer Admiraal Rijckloff van Goens de Jonge en de hooffden der retourschepen file 2487, folio 1449
Nov. 21, 1680 De chialoupen Orangieboom en Croonvogel naer Malacca file 2487, folio 1449-1450
Nov. 21, 1680 Brieven daermede file 2487, folio 1450-1451
Nov. 21, 1680 Resolutie wegens het senden van Bengaelse zijde nae het patria file 2487, folio 1451
Nov. 22, 1680 Authorisatie van den Edele heer Rijckloffs van Goens op het retourschip de Burg van Leyden als admiraal der retourvloot file 2487, folio 1451-1452
Nov. 22, 1680 Schrijven van Tanjongpoura per inlants vaertuygh van Jan Bervelt file 2487, folio 1452
Nov. 22, 1680 Advys van Maes Pouger aen den vaendrigh Jan Bervelt dat de capiteyn Jochum Michielsz de Carrawangse Preangers naer Chirribon soude hebben opontboden file 2487, folio 1452
Nov. 23, 1680 Het schip het Huys te Kleeff uyt Bengalen file 2487, folio 1453
Nov. 23, 1680 Schrijven aen d’Hr. gouverneur Robbert de Vicq uyt Amboina per expresse chialoup van 21 october file 2487, folio 1454
Nov. 23, 1680 Tijdinge van 28 corcorren in de bogt van Cayely file 2487, folio 1454
Nov. 23, 1680 Die twee borger chialoupen affgelopen en verbrant file 2487, folio 1454
Nov. 23, 1680 Een Nederlandse soldaat dootgeslagen file 2487, folio 1454
Nov. 23, 1680 En het eylant Bouro invaderen file 2487, folio 1454-1455
Nov. 23, 1680 Resolutie dierwegen file 2487, folio 1455-1456
Nov. 24, 1680 De fluyt den Hazenbergh van Japara file 2487, folio 1456