Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 9, 1680 Verder novos van Egosie Ragia file 2487, folio 1273
Oct. 9, 1680 Teuver heer file 2487, folio 1273
Oct. 9, 1680 De nayken van Madura over Masoer file 2487, folio 1273-1274
Oct. 10, 1680 Schrijven na Tanjongpoura aen Jan Bervelt per inlants vaertuygh file 2487, folio 1274
Oct. 10, 1680 Brieffje van Bantam van den adsistent Gerrit van Loveren per Javaen file 2487, folio 1274
Oct. 10, 1680 Bantamse tijdinge om Radja Palacca bij ons verdaght te maecken file 2487, folio 1274
Oct. 10, 1680 70 stux vaertuygen met stropers op Banca file 2487, folio 1274-1275
Oct. 10, 1680 De goederen van Jan Steen daeronder 20 picols amphioen van den Bantamsen Sultan door Crain Bissees volck volgens hun seggen geroofft file 2487, folio 1275
Oct. 10, 1680 Den Frans coopman Moreana met sijn chialoup van Bantam na Banjermassing vetrocken met kleeden file 2487, folio 1275
Oct. 10, 1680 Dain Mangika onthout hem op Johoor nog file 2487, folio 1275
Oct. 10, 1680 50 sacken met boontjes tot Bantam door een Chinees aengebragt daeronder 3 met nootenmuscaten file 2487, folio 1275
Oct. 10, 1680 Die den Sultan doet confisqueeren file 2487, folio 1275
Oct. 10, 1680 De cat Opmeer op de rheede van Nagapatnam file 2487, folio 1275-1276
Oct. 11, 1680 Den equipagiemeester Jacob Geus toegestaen te repatrieëren file 2487, folio 1276
Oct. 11, 1680 Resolutie om de romp van de fluyt IJsselsteyn aff te leggen en bewesten de revier de galgh en raden daerop te planten file 2487, folio 1276
Oct. 12, 1680 Een brieffje van Bantam van Gerrit van Loveren per Javaen file 2487, folio 1276
Oct. 12, 1680 Den ouden Sultan sent partije volck na Craoang om de hoofden aen zijn zijde te trecken file 2487, folio 1276
Oct. 12, 1680 Tijdinge van de aenkomste van het Engels schip de Nathaniël uyt Europa file 2487, folio 1276
Oct. 13, 1680 De chialoup de Vlieger naer Bantam met den resident Willem Caef file 2487, folio 1276
Oct. 13, 1680 Met de generale brieven aen d’Ed. Heeren 17en in het patria om met het Engels schip de Falcon over Bantam en Engelant naer Amsterdam te gaen file 2487, folio 1276