Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 13, 1680 Nominatie en verkiesinge der officieren over de compagnie Balyers file 2487, folio 1278
Oct. 14, 1680 Optreck der Maleyers, Balyers file 2487, folio 1278-1284
Oct. 14, 1680 Brieffje van Bantam van den adsistent Gerrit van Loveren per Javaen file 2487, folio 1284
Oct. 14, 1680 Aenkomste van Kiey Bidara (anders met de naem van den rover Chiliwidara bekent) op Bantam met 500 Bantammers file 2487, folio 1284
Oct. 14, 1680 Klagende door drijgementen des Sousouhounangs Samadang etc die landstreeke had moeten ruymen file 2487, folio 1285
Oct. 14, 1680 Den gevlugten Balinees Keey Koetut mede op Bantam met 40 van die zijne en door den jongen Sultan gepardonneert file 2487, folio 1285
Oct. 14, 1680 Wil den Bantammer nog veele Balineesen van Batavia toebrengen file 2487, folio 1285
Oct. 14, 1680 Tijdinge uyt de Mattaram op Bantam file 2487, folio 1285
Oct. 14, 1680 Arrivement van het Engels schip de Nathaniël uyt Engelant file 2487, folio 1285
Oct. 14, 1680 Met brieven van de Engelse Majesteyt aen den ouden en jongen Sultan file 2487, folio 1285
Oct. 14, 1680 Inhout derselver om voor onse op hoede te zijn file 2487, folio 1285
Oct. 14, 1680 De jaghten Zijp en Bouro uyt Amboina met schrijven van den gouverneur Robbert de Vicq file 2487, folio 1285-1286
Oct. 14, 1680 Bouro komt ledigh om te vertimmeren file 2487, folio 1286
Oct. 15, 1680 Den borger Isaak Dinckels tot wijckmeester alhier aengestelt in plaetse van Gerrit Valck file 2487, folio 1286
Oct. 15, 1680 De gagie van den stierman Jasper Driege affgeschreven file 2487, folio 1286
Oct. 15, 1680 Verdelinge der rescriptiën na de Indische quartieren etc onder de leede der Hooge Regeeringe file 2487, folio 1286-1287
Oct. 15, 1680 Resolutie wegens Malacca, Bengalen, Chormandel, Ceylon, Mallabaar en Souratta file 2487, folio 1287
Oct. 15, 1680 Den heer Extra-Ordinaris Raad Jacob Jorisz Pits vercoren tot commissaris van Bengale en Chormandel en oock gouverneur van Chormandel file 2487, folio 1287
Oct. 15, 1680 Mitsgaders den heer Cornelis van Quaelbergh weder tot gouverneur van Malacca file 2487, folio 1287
Oct. 15, 1680 Alsmede den Edele Jacques de Bucquoy tot directeur van Souratta file 2487, folio 1288