Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 19, 1763 Aankomst van een Engelsch scheepje Plasse file 2593, folio 27
March 18, 1763 Vertrek van een kruysvlootje file 2593, folio 27
March 17, 1763 Arrive van de Engelsche chialoup de Zeenimph file 2593, folio 27
March 17, 1763 Om provisiën file 2593, folio 27
March 16, 1763 Vertrek van een Portugees scheepje Sang Michiel na Timor file 2593, folio 26-27
March 15, 1763 En ter geleyde van Enkhuyzen en de Gustaaf Willem na Java om rijst en houtwerken file 2593, folio 26
March 15, 1763 Ordre na Samarang om de novo der vervoer van koffyboonen te verbieden file 2593, folio 26
March 15, 1763 Een briefje van Zijn Hoog Edelheyd aan de commandant op de Qual versonden file 2593, folio 26
March 14, 1763 En factuur na Tanjongpoura file 2593, folio 26
March 11, 1763 Schrijvens naar Cheribon file 2593, folio 25-26
March 10, 1763 Afzending van een ordonnantie ter vervang van de stuurman op de Vrijheyd file 2593, folio 25
March 4, 1763 Een secreet dito van Bantam file 2593, folio 25
March 3, 1763 En een Tanjongpoura’s korte sterkte file 2593, folio 25
March 3, 1763 Item een Engelsche brief van het Fort Marlborough file 2593, folio 25
March 1, 1763 Ontfangst der papieren van Karreek file 2593, folio 19-20
March 1, 1763 Lasten en voordeelen van Karreek file 2593, folio 20
March 1, 1763 Montant van dies lading file 2593, folio 20
March 1, 1763 Nouvelles van daar nopens twee Compagnies gallouets door de roovers overvallen file 2593, folio 20
March 1, 1763 Massacre van een bootsman en 16 mattroosen file 2593, folio 20-21
March 1, 1763 Schrijvens van de Mallabaar file 2593, folio 21