Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 30, 1680 Den 61-jarige veroveringe van Batavia geviert file 2486, folio 697-698
May 30, 1680 De chialoup de Brack van Chirribon met schrijven van capitein Michielsz file 2486, folio 698
May 30, 1680 De fluyt Spanbroeck van Japara met den coopman Jan de Harde en schrijven van d’Ed. Cornelis Bartelse file 2486, folio 699
May 30, 1680 Item van de residenten tot Tegal file 2486, folio 699
May 30, 1680 Den rebelligen heyligen Panambahan Giery met zijnen aenhang in de pan gehackt file 2486, folio 699-700
May 30, 1680 En welcke rescontre den capitein Casper Altmeyer met 16 Europeanen gesneuvelt was file 2486, folio 700
May 30, 1680 De Balambangse soodanigh mede t’ondergebragt file 2486, folio 700
May 30, 1680 Alsoo aen de Oostcust van Java alle rebellen gedempt file 2486, folio 700
May 30, 1680 Tusschen Sombar en Paccalongang nog partije rooffprauwen vernomen file 2486, folio 700
May 30, 1680 Alsmede beoosten Tegal file 2486, folio 700
May 30, 1680 Omtrent Bantangh een nieuwe pagger door eenigh t’saemengeraept geboefte opgeworpen file 2486, folio 701
May 30, 1680 Tot Java wert de Sousounangh verwagt en alles geprepareert file 2486, folio 701
May 30, 1680 d’Ed. Couper is bezig met de inlantse Bataviase militie naar huys te depecheren file 2486, folio 701-702
May 31, 1680 Portugees scheepje Nossa Sinhora de Secoura van Timor sonder schrijven file 2486, folio 702
May 31, 1680 Resolutie wegens het weeren van den Chineesen en Moorszen godtsdienst op het voordragen des kerckenraats file 2486, folio 703
May 31, 1680 Aengekomene vaertuygen file 2486, folio 703-707
May 31, 1680 Afgegaene vaertuygen file 2486, folio 708-710
May 31, 1680 Overledene file 2486, folio 710-711
May 31, 1680 Gedoopte file 2486, folio 711
May 31, 1680 Getrouwde file 2486, folio 711