Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 23, 1680 Crain Bissee met capiteyn Michielsz te lande te laten herwaerts comen file 2486, folio 310
March 23, 1680 De rovers eerst van Cheribon te verdrijven met minne of gewelt file 2486, folio 310
March 24, 1680 Schrijven na Malacca per borger vaertuygh file 2486, folio 310-311
March 24, 1680 Brieffje na capiteyn Michielsz en den raat per inlants vaertuygh file 2486, folio 311
March 26, 1680 De afgezondene des jongen Sultans verschijnen bij Zijn Edelheyt d’Hr. gouverneur generael en d’Hr. directeur generael file 2486, folio 311
March 26, 1680 Het schip Poulerun uyt de Straat Sunda van het convoyeren der retourschepen file 2486, folio 312
March 26, 1680 De retourschepen 21 maert in ruyme zee file 2486, folio 312
March 26, 1680 De secretaris van de weescamer Cornelis Mol licentie vergunt nae ’t vaderlant te gaen file 2486, folio 312
March 26, 1680 4 reviseurs gestelt over de saecken van den vrijcoopman Cornelis Berenberg hmet d’Heeren weesmeesteren deser steede file 2486, folio 312-313
March 26, 1680 De Batavise ingezetenen vermits den slegten aenbreng des pepers toegestaen naer Bantam, Chirribon, Banjer op Borneo te mogenvwaren om peper[12] file 2486, folio 313
March 26, 1680 Drie sententiën des doods geapprobeert file 2486, folio 313
March 26, 1680 Tegens Paul van Bengale over begaene schandelijke kindercragt file 2486, folio 313-314
March 26, 1680 Item tegen Seranton Bandanees en Siliram van Macassar over verleydinge van slaven file 2486, folio 314
March 26, 1680 Alsmede tegen Prana van Serribon Tsitra van Cravang over gedaene huysbraecken, dieverije, moort file 2486, folio 314
March 28, 1680 De chialoup Orangie naer Indermayoe met schrijven van capiteyn Michielsz file 2486, folio 314-315
March 28, 1680 Item brieffje daermede aen Crain Bissee van Haer Edelens file 2486, folio 315-322
March 28, 1680 De hoeker de Croonvogel na de cruyssers in de Straat met provisie file 2486, folio 322
March 29, 1680 Brieffje van den Pangeran Diepa Cassoema van Palembangh per inlants vaertuygh file 2486, folio 322-323
March 29, 1680 Waervan het translaat in de volgende maent staat geïnsereert file 2486, folio 323
March 29, 1680 Aengekomene vaertuygen file 2486, folio 324-326