Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 18, 1680 De boot van Onrust na de retourschepen in de Straat file 2486, folio 290
March 18, 1680 De romp van het schip Outhoorn vercogt voor 640 rijxdaalders file 2486, folio 290
March 19, 1680 De fluyt Buuren en Spanbroeck uyt Bengalen file 2486, folio 290
March 19, 1680 Nieuws daermede file 2486, folio 290-293
March 19, 1680 Resolutie wegens de inhalinge van de brieff des jongen Coninck tot Bantam file 2486, folio 293
March 20, 1680 De opperhoofden van het schip de Vrijheyt uyt het vaderlant aen lant file 2486, folio 293
March 21, 1680 Het schip de Vrijheyt op de rheede uyt het vaderlant over de Caap de Goede Hoope file 2486, folio 293
March 22, 1680 De brieff des jongen Conincks tot Bantam door d’Heeren Outhoorn en Camphuys in vergaderingh overgelevert file 2486, folio 295
March 22, 1680 En goetgevonden sonder statie in te haelen file 2486, folio 295
March 22, 1680 Translaat van de missive des jongen Sultans tot Bantam file 2486, folio 295-299
March 22, 1680 De sloep de Orangie met een brieffje van Bantam van Willem Caef file 2486, folio 299
March 22, 1680 Item van den Pangeran Aria Cassoema file 2486, folio 299
March 22, 1680 Alsmede van des Coninks priester Zaid di Zeeg file 2486, folio 299
March 22, 1680 De Radja Hollanda komt van Andragiry op Bantam om den Pangeran Koelong de visite te geven file 2486, folio 299
March 22, 1680 Item een gelijck van den ouden Sultan van Chirrebon file 2486, folio 300
March 22, 1680 Des Conincks priester Zaid di Zeeg versoeckt seecker Mahometaens priester uyt Ternaten herwaerts file 2486, folio 300
March 22, 1680 Translaat brieffje van Pangeran Ardy tot Bantam file 2486, folio 300-301
March 22, 1680 Item van des Conincks priester Saeyt Seag, Arabier file 2486, folio 301-302
March 22, 1680 Schrijven daermede oocq van de cruyssers in de Straat Sunda file 2486, folio 302
March 22, 1680 De fluyt de Geele Beer van Sumatra’s westcust met schrijven van d’Ed. commandeur Melchior Hurt file 2486, folio 302