Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 17, 1680 Haer vaertuygen wort omtrent Touban van de Madurese rovers afgelopen file 2486, folio 197
Feb. 17, 1680 Soomede het vaertuygh van de borger Pieter Isaacks file 2486, folio 197
Feb. 17, 1680 Die van Sampan en Sumanap op het eyland Madura toonen haer genegen onder de bescherminge des Zouzouhounangs te willen begeven en raecken in oorlog tegens die van Arosbaya file 2486, folio 197
Feb. 17, 1680 Capiteyn Joncker houdt Troenadjaja op eenen hoogen bergh beseth file 2486, folio 197
Feb. 17, 1680 Schrijven van den Edele Bartelse uyt Japara file 2486, folio 197
Feb. 17, 1680 Brieffje van den coopman Van Swenne uyt Palembangh per inlants vaertuygh file 2486, folio 198
Feb. 18, 1680 De fluyt de Berckmeer na Amboina en Banda file 2486, folio 198
Feb. 18, 1680 En daermede oocq Radja Salomon na Banda file 2486, folio 198-199
Feb. 19, 1680 Het jagt Odijck uyt Hoccieuw met de ondercooplieden De Man en Munnick file 2486, folio 199-200
Feb. 19, 1680 De Tartaarse zeevloot leyt zeylreed en wagt naer Compagnies schepen om de Coxinders ’t hooft te bieden file 2486, folio 200-201
Feb. 19, 1680 Brieffje van Bantam per Javaen van den resident Willem Caef file 2486, folio 202
Feb. 19, 1680 Schrijven daermede van Nagapatnam van d’Ed. Pieter Vorwer file 2486, folio 202-203
Feb. 19, 1680 En nouvelles file 2486, folio 203
Feb. 19, 1680 De revengie door de onse op Carcal genomen veroorsaeckte groote vreese in de inwoonders daer om her file 2486, folio 203
Feb. 19, 1680 De fluyt de Lantman verbrant in de bhay van Gale file 2486, folio 203
Feb. 19, 1680 Tijdinge van de dood van d’Hr. Jacques Caulier tot Palliacatta file 2486, folio 204
Feb. 19, 1680 Item van den coopman Willem van der Molen op Gale file 2486, folio 204
Feb. 19, 1680 Storm en watervloedt op Nagapatnam geweest file 2486, folio 204
Feb. 19, 1680 Resolutie wegens het comptoir Palembang file 2486, folio 204
Feb. 21, 1680 De brieff van den Combou uyt Hoccieuw aen Haer Edelenes ingehaelt file 2486, folio 204-208