Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 23, 1679 Het fluytschip Hasenbergh van Japara met schrijven van d’Ed. Cornelis Bartelsz Marchier uyt Damack file 2485, folio 700-702
Sept. 26, 1679 Schrijven van den sergeant Jan Bervelt uyt Tanjongpoura aen d’Ed. capiteyn Willem Hartzinck file 2485, folio 702
Sept. 26, 1679 Wegens het afgevallen van den Tommagon Natta Jouda opperregent der Chebetze Javanen file 2485, folio 702
Sept. 27, 1679 Den burger Jan van der Burgh per inlands vaertuygh van Sourabaya met het doode lijck van zijn meester den borger coopman Jan Simontsz zaliger file 2485, folio 703
Sept. 27, 1679 Resolutie aengaende Compagnies goutmijnerije en verdere saeken op Sumatra’s westcust file 2485, folio 703
Sept. 27, 1679 Den Javanen regent Wiera Zaba op Tanjongpoura in bewaringh te laten comen file 2485, folio 703
Sept. 29, 1679 De schepen Wimmenum en de Geele Beer na Japara met schrijven aen den Edele Bartlesz Marchier en raet file 2485, folio 703-704
Sept. 30, 1679 Toelegh der Bantammers om twee Bataviaze vissers aff te loopen file 2485, folio 705
Sept. 30, 1679 Schandelijk mislukt file 2485, folio 705
Sept. 30, 1679 Drie vaertuygen met provisiën na Tanjongpoura en schrijven aen den sergeant Jan Bervelt file 2485, folio 705-706
Sept. 30, 1679 De fluyt Goyland uyt Banda voor de laetste besendinge file 2485, folio 706
Sept. 30, 1679 De Tarnatanen en Tidoresen traghten de Keffingers tot affval te bewegen file 2485, folio 706
Sept. 30, 1679 Specerij cargasoen van de fluyt Goylant file 2485, folio 706-707
Sept. 30, 1679 Aengekomen vaertuygen file 2485, folio 707-709
Sept. 30, 1679 Vertrocke vaertuygen file 2485, folio 709-710
Sept. 30, 1679 Overledene file 2485, folio 710
Sept. 30, 1679 Gedoopte file 2485, folio 711
Sept. 30, 1679 Getrouwde file 2485, folio 711
Sept. 30, 1679 Visite file 2485, folio 711
Oct. 2, 1679 Het fregat de Katt van Indermayoe met schrijven file 2485, folio 713-714