Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 7, 1679 De Amboinese soldaten onder capitein Joncker yder 4 rijxdaalders ’s maents toegeleyt file 2484, folio 481
July 7, 1679 De luytenant 16 en de vaandrigh 12 file 2484, folio 481
July 7, 1679 De regent van Chebet off Crawang Wiera Soeta present hier zijnde vereert met de naem van Tommagon Natta Jouda file 2484, folio 481
July 7, 1679 Besoignes van Malacca affgehandelt file 2484, folio 481
July 8, 1679 Brieff van de fluyt Opmeer mede in de Straat Sunda gebracht file 2484, folio 482
July 8, 1679 Besoignes over de saken van China file 2484, folio 482
July 9, 1679 Schrijven per onse Javaense capiteyn Sittra Wangsa van Sourabaya file 2484, folio 482
July 9, 1679 Schrijven per burger vaertuygh van Tegal file 2484, folio 482
July 9, 1679 Brebes door de Bantamse stroopers affgeloopen file 2484, folio 483
July 9, 1679 Die stropers nemen hun retrait weer na Siribon file 2484, folio 483
July 11, 1679 Schrijven per inlands vaertuygh naer Sumatra’s westcust file 2484, folio 484
July 11, 1679 Den borger Willem Murray voor een toght na Bantam gelicentieert file 2484, folio 484
July 11, 1679 Aght Nederlandse kettinggangers gelargeert om als soldaten na de oost na ’t leger te gaen file 2484, folio 484-485
July 11, 1679 Conferentie van d’Hr. Cornelis Speelman met Radia Palacca wegen eenige saaken op Macassar file 2484, folio 485
July 11, 1679 Crain Linques en Dain Maleuwa nogh vooreerst hier te laten verblijven om ten naesten weder na Macassar te keeren file 2484, folio 485
July 12, 1679 Brieffje van Willem Caef aen Ockersz van Bantam file 2484, folio 485
July 12, 1679 Schrijven aen den resident Willem Caef naer Bantam per Javaen file 2484, folio 485-486
July 12, 1679 De fluyt Opmeer direct uyt Souratta file 2484, folio 486
July 12, 1679 Resolutie op de te doene rescriptie na Chormandel file 2484, folio 486-487
July 12, 1679 Dn oppercoopman Cornelis Bartelsze Marchier hooft tot Japara een tractement van 80 guldens ter maent toegeleght file 2484, folio 487