Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 14, 1679 Den Engelse secretaris Mr. Koek keert weder na Bantam met een antwoort brieffken door Haer Edelheyt aen den agent Robert Parker aldaer file 2484, folio 417-418
June 15, 1679 Aen 2 Chinese ingesetenen zeebrieven verleent, een na China en een na Couchin China file 2484, folio 419-421
June 15, 1679 Advys brieffken uyt Bantam aen d’Ed. Ockersz van het arrivement der schepen Veluwe en China in de Straat Zunda file 2484, folio 421
June 16, 1679 Eenige Javanen te land na Tanjongpoura met schrijven aen den capiteyn Hartsinck file 2484, folio 421-422
June 16, 1679 De schepen Veluwe en China uyt Souratta en Persia over Mallabaar en Tutucorijn file 2484, folio 422
June 16, 1679 Met schrijven uyt bovengemelte vier plaetsen en ook van d’Hr. gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge en raet uyt Colombo file 2484, folio 422
June 16, 1679 Persiaenze nouvelles file 2484, folio 422-423
June 16, 1679 Item van Souratze file 2484, folio 423
June 16, 1679 Cargasoenen door voorgeciteerde twee bodems medegebraght file 2484, folio 424
June 16, 1679 Brieffkens van den resident Willem Caef aen Ockersz wegens het arrivement van het Engels schip de Loyael Subject file 2484, folio 424
June 16, 1679 Sententie des doots geapprobeert tegen Jan Fredericksz van Vreelant over begaane manslagh file 2484, folio 425
June 16, 1679 De affgesanten van den jongen Conink van Palembangh Pangeran Depatty 1000 rijksdaalders ter leent te verstrecken file 2484, folio 425
June 16, 1679 De chialoup de Mangusboom van Indermayoe met schrijven van d’Ed. Jacobus Couper en raet file 2484, folio 425
June 16, 1679 De rover Chiliwidara in plaets van ten Bantam te keeren, vertrekt na Lossary dat door een wert verdestrueert file 2484, folio 425-426
June 16, 1679 Zijn vernemen om de negorije Galounggolongh bij de bovenlanden mede onder de Bantamse heerschappije te brengen file 2484, folio 426
June 16, 1679 Bantamze rovers door den Balyer Sacra Jouda geslagen en verdreven file 2484, folio 426
June 16, 1679 Hij versamelt volk om dat geboefte in Samadang te gaen aentasten file 2484, folio 426-427
June 16, 1679 Den regent tot Pamanoecan Ingabey Carta Jouda versoekt het exploict mede te mogen bijwoonen file 2484, folio 427-428
June 17, 1679 Zijn Edelheyt d’Hr. gouverneur generael en d’Hr. directeur Cornelis Speelman visiteren de stadspunten en bolwerken file 2484, folio 428
June 18, 1679 De fluyt IJsselsteyn van Palembangh file 2484, folio 428