Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 6, 1659 […] de drost […] een slaef van […] een Chinees dootgesteken heeft file 2460, folio 39
Feb. 7, 1659 ’t Jacht Hasselt met 250 slaven, partije wasch ende rijs uyt Arraccan file 2460, folio 40
Feb. 7, 1659 Brengt een brieff mede van het provisioneel opperhooft file 2460, folio 40
Feb. 7, 1659 [En een brief van de koning van Arrakan] file 2460, folio 40
Feb. 7, 1659 Translaet des Arracansen conincx brieff file 2460, folio 41-42
Feb. 7, 1659 ’t Schip Westvrieslant uyt het patria over de Cabo, hebbende veel dooden gehadt file 2460, folio 42
Feb. 7, 1659 En leveren de brieven […] file 2460, folio 42
Feb. 7, 1659 Desselfs sommier inhoude file 2460, folio 42-43
Feb. 8, 1659 Den commandant Keyser met ’t jacht Brouwershaven tot vervangh van den E. Bastingh en de Dordrecht nae Bantams bocht file 2460, folio 43
Feb. 8, 1659 So comt hier in de revier de chialoup Banjermassing na Palembang gesonden file 2460, folio 43-44
Feb. 8, 1659 De soldaten met Westvrieslant gekomen, werden over het guarnisoen verdeelt file 2460, folio 44
Feb. 8, 1659 […] de 250 slaven van Araccan file 2460, folio 44
Feb. 9, 1659 Een wanckan van Johor brengt een peperladinge [...] gekomen zijn file 2460, folio 44
Feb. 10, 1659 Is gearresteert besendinge na ’t Macassaerse hoff, nevens voldoeninge van desselfs pretensiën te doen file 2460, folio 45
Feb. 10, 1659 Den coopman Willem Bastingh als commissaris aen ’t Macassaerse hoff te senden file 2460, folio 45
Feb. 11, 1659 De ontdeckinge der Zuytzee te laten ondernemen file 2460, folio 45
Feb. 11, 1659 En de opperhoofden op deselve, de coopluyden Willem Reyersen en Pieter van der Voort file 2460, folio 45
Feb. 11, 1659 Het jacht Hasselt voor Banda aen te leggen file 2460, folio 45
Feb. 11, 1659 Om in compagnie van het schip de Vink over Macassar en daernaer nae Timor file 2460, folio 45-46
Feb. 11, 1659 En daermede d’aenwesende Timorse radja’s te laten vertrecken nevens eenige geschenken file 2460, folio 46