Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 11, 1659 En daermede d’aenwesende Timorse radja’s te laten vertrecken nevens eenige geschenken file 2460, folio 46
Feb. 11, 1659 De fluytschepen Coning van Polen ende de Trouw voor Amboina aengeleght file 2460, folio 46
Feb. 11, 1659 Den Eerwaerde predicant Johannes Burom weder na Amboina beroepen file 2460, folio 46
Feb. 11, 1659 Den eysch van vlees en speck voor de oosterse gouvernement te voldoen, ende […] Amboina met 100 meer te versien file 2460, folio 46-47
Feb. 11, 1659 De ledige rompen van Banda ende de Kievit te verkopen file 2460, folio 47
Feb. 12, 1659 Geapprobeerde sententie des doots gevelt ten laste van Polo van Baly lijfeygen van Hopeko file 2460, folio 47
Feb. 13, 1659 De E. Willem Bastingh met het schip Dordrecht na de Bantamse besettingh file 2460, folio 47-48
Feb. 14, 1659 Heeren schepenen doen halsrecht file 2460, folio 48-49
Feb. 15, 1659 d’Hr. directeur generaal vercoopt de ledige rompen van de schepen Banda en de Kievith file 2460, folio 49
Feb. 15, 1659 De Portugesen capiteyn geestelijcke als andere op Timor een vrede off treves aen te bieden file 2460, folio 49
Feb. 15, 1659 De […] commissie op te dragen file 2460, folio 49
Feb. 15, 1659 d’Heer Dirck Steur ende Rogier van Heyningen gecommitteert tot het opnemen van den armenreecqueningh van ’t jaer 1658 file 2460, folio 50
Feb. 17, 1659 Armenreekeningh file 2460, folio 50
Feb. 21, 1659 Een Inlantse schoolmeester vermoort sijn bijsith file 2460, folio 50
Feb. 21, 1659 Domburch tot vervangh van Koukercken na Bantams besettinge te laten seylen file 2460, folio 51
Feb. 21, 1659 Een Inlants leermeester op het versoeck der Timorse radja’s met haer te laten vertrecken file 2460, folio 51
Feb. 21, 1659 Een Mardijcker in de groote rivier gevallen uyt een prau ende verdroncken file 2460, folio 51
Feb. 22, 1659 De Trou seylt van hier over Japara naer Amboina file 2460, folio 51
Feb. 23, 1659 Domburch naer de Bantamse boght file 2460, folio 51-52
Feb. 23, 1659 Wert een schip omtrent de rhede gesien, dat vertrout wert een bare te sullen zijn file 2460, folio 52