Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 4, 1679 Maningcabozen vijanden file 2484, folio 209-210
April 4, 1679 Sij werden door de onse tot Mallaque verrascht en haer hooft gevangen file 2484, folio 210
April 5, 1679 Mondelinge tijdinge met de Balyers van Ciçero de negorije Babakan op de rivier Chebet hebben affgeloopen file 2484, folio 210
April 5, 1679 De fluyt Saxenburgh na Sumatra’s westcust file 2484, folio 210-211
April 7, 1679 De Eerwaarde predikant Joan Ferreira d’Almeyda 130 guldens ter maant toegeleght file 2484, folio 211
April 7, 1679 Het jagt Henricus na Indermayoe met schrijven file 2484, folio 211-213
April 8, 1679 Per Javaens vaertuygh schrijven van den resident Willem Caef tot Bantam file 2484, folio 213
April 8, 1679 Den Moor Mira Grandy Batavia’s ingeseten na Bantam overgeloopen file 2484, folio 213
April 8, 1679 Ordre van den coninck tot nieuwe equipagie nae Cheribon file 2484, folio 214
April 8, 1679 Radia Palacca verschijnt voor Zijn Edele d’Hr. gouverneur generael file 2484, folio 214
April 8, 1679 Zijn Hoogheyts versoek file 2484, folio 214
April 8, 1679 Antwoort daerop file 2484, folio 214
April 11, 1679 Vaendels door d’Hr. Admirael Anthonie Hurdt op Cadiry verovert binnengebraght file 2484, folio 214-215
April 13, 1679 De chialoup de Vlieger van Tanjongpoura met schrijven file 2484, folio 215-217
April 14, 1679 Voortaen geen derdewaken te maeken[33] file 2484, folio 217
April 14, 1679 Den Coninck Palacca twaalff duyzent rijksdaalders ter leen te geven en in het lant [van Celebes] gecomen weder te betalen file 2484, folio 217
April 14, 1679 Item 2000 rijksdaalders tot zijn onderhout file 2484, folio 217
April 14, 1679 En soomede aan den gewesen coninck van Goa Crain Bissee 500 rijksdaalders file 2484, folio 217
April 15, 1679 d’Hr. Extra-Ordinair Raet Sybrand Abbema met het schip Coevorden uyt Souratta file 2484, folio 218
April 15, 1679 Brieven door Zijn Edele medegebraght file 2484, folio 218