Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 2, 1679 d’Hr. Ordinair Raet Anthonie Hurdt met het jagt Noortwijck van Java’s Oostcust file 2484, folio 201
April 2, 1679 Benaminge der voornaemste [stucken?] door Zijn Edele overgelevert d’oorlogsexpeditie rakende file 2484, folio 202-203
April 2, 1679 Den commissaris Martinus Caesar met de schepen de Betuwe, het Huys te Cleeff en de Zijp uyt China file 2484, folio 203
April 2, 1679 Toestant van Compagnies saken aldaer file 2484, folio 203-205
April 3, 1679 De fluyt IJsselsteyn uyt Palembangh met schrijven aen den commissaris Jan van Leene file 2484, folio 206
April 3, 1679 Schrijven van den resident Willem Caef aen den sabandhaar Ockersz file 2484, folio 206
April 3, 1679 Engelsen met een chialoup uyt Bengale gevlught file 2484, folio 206
April 4, 1679 Het uytdiepen van de gragt aen de zuydzijde des Casteels aenbesteet voor 5391 rijxdaalders file 2484, folio 207
April 4, 1679 Conditiën van dien file 2484, folio 207
April 4, 1679 Crain Lincques en Dain Maleuwa van Macassar file 2484, folio 207
April 4, 1679 De gesanten off briefdragers van den gewesen coninck van Goa weder terugh van Cappar met een brieffje van Crain Glisson en de verdere grooten aldaer file 2484, folio 208
April 4, 1679 Vertalinge daer van file 2484, folio 208-209
April 4, 1679 Welkomstmael voor d’Hr. Ordinair Raet Anthonie Hurdt file 2484, folio 209
April 4, 1679 Per burger vaertuygh schrijven van Malacca file 2484, folio 209
April 4, 1679 Maningcabozen vijanden file 2484, folio 209-210
April 4, 1679 Sij werden door de onse tot Mallaque verrascht en haer hooft gevangen file 2484, folio 210
April 5, 1679 Mondelinge tijdinge met de Balyers van Ciçero de negorije Babakan op de rivier Chebet hebben affgeloopen file 2484, folio 210
April 5, 1679 De fluyt Saxenburgh na Sumatra’s westcust file 2484, folio 210-211
April 7, 1679 De Eerwaarde predikant Joan Ferreira d’Almeyda 130 guldens ter maant toegeleght file 2484, folio 211
April 7, 1679 Het jagt Henricus na Indermayoe met schrijven file 2484, folio 211-213