Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 31, 1679 Aengehaelde particuliere goederen file 2484, folio 70
Jan. 31, 1679 Visite file 2484, folio 71
Feb. 2, 1679 Eenige Javanen over lande van Craoan met een brieffje van de regenten langhs de rivier Chebet aen d’Ed. capiteyn Willem Hartsinck file 2484, folio 73
Feb. 2, 1679 Translaet file 2484, folio 73-74
Feb. 3, 1679 Verraderlijck toelegh der Bantammers op de kleene Maronda misluckt file 2484, folio 74
Feb. 3, 1679 Den commandeur der retourvloot Jacob van der Wayen na boort file 2484, folio 74
Feb. 4, 1679 De retourvloot onder seyl file 2484, folio 74-75
Feb. 4, 1679 Met een cargasoen ten bedrage van f. 3407142:12:12,- file 2484, folio 75
Feb. 4, 1679 Specificatie hoedanigh hetselve over de retourbodems is verdeelt file 2484, folio 75-84
Feb. 4, 1679 d’Ed. waterfiscael Pieter Pauw met het schip het Wapen van Middelburgh om de monstering te doen file 2484, folio 85
Feb. 7, 1679 En komt weder terugh file 2484, folio 85
Feb. 7, 1679 Getal der zeevarende militairen op de 7 vooraff vertrocke retourschepen Africa, Hendrik Maurits, America, Macassar, Hellevoetsluys, en Juffr. Maria bevonden file 2484, folio 85-86
Feb. 7, 1679 De oproermackers van Sumatra’s westcust Radia Lilla Wangsa en Bandhara Moeda na de Caap in ballingschap gesonden file 2484, folio 87
Feb. 7, 1679 Verjaringe van mevrouw Joanna van Ommeren gemalinne van Sijn Edelheyt d’Hr. gouverneur generael Rijckloff van Goens file 2484, folio 87
Feb. 10, 1679 Request van de Bataviase borgerije in Rade van India gepresenteert om wat meer vrijheyt omtrent den handel onder Compagnies papieren aen d’Ed. Heeren Majores over te senden file 2484, folio 88
Feb. 11, 1679 Mondelinge tijdinge dat de afflooper van Samadangh Chiliwiedara door ordre van den outsten Prince tot Cheribon dootgeslagen soude sijn file 2484, folio 88
Feb. 12, 1679 Retourschip Silversteyn de lading uyt het onbequame schip St. Andries overgenomen hebbende gaet mede onder zeyl file 2484, folio 89
Feb. 12, 1679 Getal der zielen op de 8 retourschepen verdeelt file 2484, folio 89
Feb. 12, 1679 169 impotente dienaren mede verlost file 2484, folio 89
Feb. 13, 1679 De hoeker de Quartel voorzeylder des retourvloot mede vertrocken file 2484, folio 89