Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 31, 1679 d’Hr. gouverneur generael na de reede om den commandeur der retourvloot Jacob van der Wayen te authoriseeren file 2484, folio 63-64
Jan. 31, 1679 Per een Nederlants en Inlants soldaat schrijven over lant van den luytenant Hendrick van den Eeden tot Tanjongpoura file 2484, folio 63
Jan. 31, 1679 Den affvalligen Wiera Saba onthout sigh nogh op Tartenagara file 2484, folio 63
Jan. 31, 1679 Versoek van Hendrik Plegtman schipper op het gehuurde jagt L’Andries om nogh dit zaisoen met een ladinge van ’s Compagnies coopmanschappen nae het vaderlant te mogen vertrecken file 2484, folio 64
Jan. 31, 1679 Resolutie van ’s Compagnie van de huur dier bodem te ontslaen file 2484, folio 64
Jan. 31, 1679 Aengekome vaertuygen file 2484, folio 64-67
Jan. 31, 1679 Vertrocke vaertuygen file 2484, folio 67-69
Jan. 31, 1679 Overledene file 2484, folio 70
Jan. 31, 1679 Gedoopte file 2484, folio 70
Jan. 31, 1679 Getrouwde file 2484, folio 70
Jan. 31, 1679 Aengehaelde particuliere goederen file 2484, folio 70
Jan. 31, 1679 Visite file 2484, folio 71
Feb. 2, 1679 Eenige Javanen over lande van Craoan met een brieffje van de regenten langhs de rivier Chebet aen d’Ed. capiteyn Willem Hartsinck file 2484, folio 73
Feb. 2, 1679 Translaet file 2484, folio 73-74
Feb. 3, 1679 Verraderlijck toelegh der Bantammers op de kleene Maronda misluckt file 2484, folio 74
Feb. 3, 1679 Den commandeur der retourvloot Jacob van der Wayen na boort file 2484, folio 74
Feb. 4, 1679 De retourvloot onder seyl file 2484, folio 74-75
Feb. 4, 1679 Met een cargasoen ten bedrage van f. 3407142:12:12,- file 2484, folio 75
Feb. 4, 1679 Specificatie hoedanigh hetselve over de retourbodems is verdeelt file 2484, folio 75-84
Feb. 4, 1679 d’Ed. waterfiscael Pieter Pauw met het schip het Wapen van Middelburgh om de monstering te doen file 2484, folio 85