Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 20, 1679 Brieffken van den Coninck van Arrakan aen Haer Edelens ingehaelt file 2484, folio 40-41
Jan. 21, 1679 De fluyt Westervelt uyt Arrakan file 2484, folio 42
Jan. 22, 1679 De Javanen van de rivier Chebet keeren weder terugh met schrijven door Haer Edelens aen den luytenant tot Tanjongpoura file 2484, folio 42
Jan. 22, 1679 Item door capiteyn Hartzinck aen haer meester de Javaense regenten aldaer file 2484, folio 42
Jan. 22, 1679 Inhout van het briefke aen den luytenant Hendrick van den Eeden voormelt file 2484, folio 42-44
Jan. 24, 1679 Een Chinees handelsjonk uyt Chinzeeuw file 2484, folio 45
Jan. 24, 1679 Met een brieffken door een Chinees aen een der Chinese ingesetenen tot Batavia geschreven file 2484, folio 45
Jan. 24, 1679 Translaet daervan file 2484, folio 45-46
Jan. 24, 1679 De chialoup de Nagtegael na Sourabaya met schrijven aen d’Heeren gouverneurs in Amboina en Banda om per Wester Amstel en Lantman voort te gaen file 2484, folio 46
Jan. 24, 1679 Mitsgaders aen d’Hr. Ordinair Raet en Superintendent Anthonie Hurdt en raet tot Sourabaya file 2484, folio 46
Jan. 24, 1679 Beknopte inhout van het schrijven aen d’Hr. Anthonie Hurdt file 2484, folio 46-51
Jan. 24, 1679 Resolutiën op de te doene rescriptie na Ternaten[26] file 2484, folio 51
Jan. 25, 1679 Bededagh over de retourvloot gecelebreert file 2484, folio 51
Jan. 25, 1679 Twee gesanten off brieffdragers van den Coninck van Manicabo op ’t eyland Sumatra over Jamby verschenen file 2484, folio 51
Jan. 25, 1679 Vertaling van het brieffken aen Haer Edelens medegebraght file 2484, folio 51-54
Jan. 26, 1679 Affscheytmael aen den commandeur Jacob van der Wayen en hooffden der retourvloot file 2484, folio 54
Jan. 28, 1679 Een Deenze stierman met een brieffke van den Deenzen agent aen den Edelen licentmeester Ockers file 2484, folio 55
Jan. 28, 1679 Inhout van dien file 2484, folio 55-56
Jan. 28, 1679 Nouvelles daerbij van oneenigheyt tusschen den ouden en jongen Coninck tot Bantam file 2484, folio 56
Jan. 28, 1679 De jagten Experiment en Samson over Bouton na Ternaten met schrijven aen den gouverneur Robbertus Padbrugge en aen de Coningen van Ternaten, Tidore en Batchian file 2484, folio 56