Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 14, 1679 Kort verhael van het gepasseerde omtrent den optoght en inneminge van Pagadin file 2484, folio 29
Jan. 14, 1679 d’Onse door den Balyer Sacra Jouda en sijn medehooffden verlaaten file 2484, folio 29-30
Jan. 14, 1679 Egter blijfft den sergeant Nicolaes Christiaens aldaer posthouder tot Haer Edelens nader ordre file 2484, folio 30
Jan. 14, 1679 Een Engelsman van Bantam met een brieffken van den agent aldaer file 2484, folio 30
Jan. 14, 1679 Translaet daervan file 2484, folio 30-32
Jan. 14, 1679 Den Eendragt van Palembang met den gewesen resident Joannes Schilhoorn file 2484, folio 32
Jan. 14, 1679 Hij is al weder 3581 realen op de cassa tekort gekomen file 2484, folio 32
Jan. 16, 1679 Den Engelsen Mr. Thouwne krijgt affscheyt file 2484, folio 32
Jan. 16, 1679 Met een brieffje door Sijn Edelheyt d’Hr. gouverneur generael aan sijn meester den Engelsen agent tot Bantam geschreven file 2484, folio 32-35
Jan. 17, 1679 De fluyt Janskercke uyt Arrakan file 2484, folio 35
Jan. 17, 1679 Swaare branden aldaer ontstaen file 2484, folio 35
Jan. 17, 1679 Brieffje van den Coninck van Arrakan sal op sijn tijt werden geïnsereert file 2484, folio 35
Jan. 17, 1679 d’Eerwaarde predikant Bartholomeus Heynen op sijn versoek na het vaderlant gelicentieert file 2484, folio 35
Jan. 18, 1679 Eenige Javanen overlande affgesonden door de regenten van de negorijen langs de revier van Chebet gelegen file 2484, folio 36
Jan. 18, 1679 Vertalinge van ’t brieffken door haer medegebragt file 2484, folio 36
Jan. 18, 1679 Capiteyn Joncker weder met sijn nieuw geworven compagnieën op de cleene Maronde geplaetst file 2484, folio 36
Jan. 18, 1679 De chialoup de Orangieboom terugh van Pamanoecan file 2484, folio 37
Jan. 18, 1679 Den sergeant Jan Bervelt na Pagadin opgetrocken om Nicolaes Christiaens en sijn volk van daer aff te haalen file 2484, folio 37
Jan. 19, 1679 Per een Javaen weder een kleen brieffke van Mr. Robert Parker agent van d’Engelsen tot Bantam file 2484, folio 37
Jan. 19, 1679 Translaet daervan file 2484, folio 38-40