Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 6, 1678 Bied genereuselijkheid sijn persoon en volcq aan ten dienste van de Compagnie, in hoedanigen gelegentheyt het oocq soude mogen wesen file 2483, folio 998
Nov. 6, 1678 Resolutie om Crain Bissee mede eens wegens het gebruycken van zijn persoon en volcq te spreecken file 2483, folio 998-999
Nov. 7, 1678 De hoecker de Quartel van Cabo de Bona Esperanza gearriveert met schrijven van d’Ed. Hendricq Crudop en raat alsmede den oppercoopman Joan Goutsmit van voor het eyland Ferdinando de Noronha file 2483, folio 999
Nov. 8, 1678 De chailoup de Salm van Indermayoe met schrijven van d’Ed. Jacobus Couper en raat file 2483, folio 999-1003
Nov. 8, 1678 Samadangh door den Bantamse stroopers beleegert file 2483, folio 1003-1005
Nov. 8, 1678 Eenige soldaten over land van Silingsy met schrijven van den capiteins Willem Hartsinck en Joncker file 2483, folio 1005-1006
Nov. 8, 1678 Resolutie om Samadangh door de stroopende Kidolesen bemant te ontsetten file 2483, folio 1006
Nov. 8, 1678 Om tot dien eynde Crain Bissee te laten derwaarts gaan met de oorlogsvaertuygen Cat en Cater file 2483, folio 1006
Nov. 8, 1678 Den bottelier Huygh Boy weder terug nae Bantam te senden om naukerig te vernemen wat aldaer ten hove omgaat file 2483, folio 1006
Nov. 8, 1678 Resolutie beraakende de saken op Java’s Oostcust file 2483, folio 1006
Nov. 9, 1678 Het schip het Wapen van Middelburgh uyt Persia over Ceylon en nu van Chormandel met schrijven van verscheyden plaatsen file 2483, folio 1007
Nov. 9, 1678 Ragia Singa blijft op Ceylon bij sijn quade actiën omtrent het ontrusten van de benedenlanden volharden file 2483, folio 1007
Nov. 9, 1678 Alle de Jaffanapatnamse hoofden der Wannias vrijwillich onder Compagnies gehoorsaamheyd gecomen file 2483, folio 1008
Nov. 9, 1678 Het voorgenomen exploit op de Françoisen tot Pondicherry door groote stilte en tegenstroomen misluckt en vruchteloos uytgevallen file 2483, folio 1008
Nov. 9, 1678 Ladinge van het schip het Wapen van Middelburgh file 2483, folio 1008
Nov. 9, 1678 Tertholen nae Japara om de Bougyse crijgers van daar over te halen file 2483, folio 1009
Nov. 9, 1678 Met schrijven aen d’Hr. Anthonio Hurdt en raat tot Japara mitsgaders aan d’Hr. Couper en raat voor Indermayoe en aen de residenten tot Tagal file 2483, folio 1009
Nov. 9, 1678 Idem met een briefken door Crain Bissee aen zijn broeder Crain Gillison en de verdere Macassaren hun op Java’s Oostcust tot Cappar onthoudende file 2483, folio 1009
Nov. 9, 1678 Beknopte inhout van het briefken aan d’Hr. Jacobus Couper file 2483, folio 1009-1010
Nov. 9, 1678 Idem aen den resident tot Tegal file 2483, folio 1011-1012