Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 7, 1678 Resolutie om nieuw secours nae Indermayoe te senden file 2483, folio 883
Oct. 7, 1678 Item om den topbaan der Chinese alhier weder open te stellen[17] file 2483, folio 883-884
Oct. 7, 1678 Den lieutenant Hendrik van den Eeden tot Tanjongpoura in bedencken te geven om den Javaansen gouverneur aldaar Wiera Saba gevanckelijk op te senden file 2483, folio 884
Oct. 8, 1678 De Samadangse gesanten, gereet om na huys te keren, noch voor 2 à 3 dagen uytgestelt file 2483, folio 884
Oct. 8, 1678 Met seker borger chialoup schrijven uyt Amboina file 2483, folio 884
Oct. 8, 1678 Soo mede van d’Hr. admiraal uyt het veltleger op Calangh file 2483, folio 885
Oct. 8, 1678 De vijanden onder Wiera Mangala [onder] het beleyt van capiteyn Renesse van Brigandin opgeslagen file 2483, folio 885-886
Oct. 8, 1678 Soomede onder capitein Tacq op Tambabaya file 2483, folio 886
Oct. 8, 1678 Pangeran Pougar betuycht sich voor sijn broeder den Sousougounang te willen vernederen file 2483, folio 886-887
Oct. 8, 1678 De vijanden andermaal door capiteyn Renesse verrast en geslagen file 2483, folio 887
Oct. 8, 1678 Des Sousouhounangs dochterken Ratoe Wock overleden file 2483, folio 887-888
Oct. 9, 1678 De jachjens Mallbaar en Orangie na Indermayoe om van daar voort wijder nae Japara voort te gaan file 2483, folio 888-890
Oct. 10, 1678 De brieven door de Coningen van Ternaten aan Haar Edelens geschreven ingehaelt file 2483, folio 890
Oct. 10, 1678 Translaet missive van den Coninck van Ternaten file 2483, folio 891-893
Oct. 10, 1678 Idem van den Conincq van Batchian file 2483, folio 893-894
Oct. 10, 1678 Het schip den Blauwen Hulk van Chormandel met dubbelt schrijven in copie file 2483, folio 894
Oct. 10, 1678 Ladinge van geciteerden bodem file 2483, folio 894
Oct. 10, 1678 Een expres vaartuygh nae Indermayoe met schrijven aan d’Hr. Admiraal Anthonio Hurdt file 2483, folio 894
Oct. 10, 1678 Item van den resident tot Tegal van Samarang en oocq tot geleyde aan d’Ed. Jacobus Couper file 2483, folio 894-910
Oct. 11, 1678 Den Samadangse gesanten krijgen affscheyt en vertrecken nae huys file 2483, folio 910-911