Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 16, 1678 Beknopt recit wegens desselfs bevindinge en wedervaeren zedert het jongste schrijven file 2483, folio 784-785
Sept. 16, 1678 Resolutie om het oude affgevaren schip Brederode aff te leggen en te vercoopen file 2483, folio 785
Sept. 16, 1678 Idem resolutie om den suspecten gouverneur tot Tanjongpoura Wiera Saba en zijn zoon op de gevoechlijxste wijse van daar naar Batavia te trecken file 2483, folio 785-786
Sept. 16, 1678 Alsmede om de buyten forten Ankee, Vijfhoek, Rijswijck en Noortwijck in behoorlijk postuyr van defentie te brengen file 2483, folio 786
Sept. 17, 1678 De schepen Europa, de Briel en Ceylon na Ceylon en Mallabaar file 2483, folio 786
Sept. 17, 1678 Met schrijven nae beyde die plaetsen file 2483, folio 786
Sept. 17, 1678 Onder de vlagge van de oppercoopman Gelmer Vosburgh file 2483, folio 786-787
Sept. 17, 1678 Ladinge van gemelte drie bodems file 2483, folio 787
Sept. 17, 1678 Schrijven aen den coopman Jacob van Dijck en den resident Caef met een Javaens vaertuygh na Bantam file 2483, folio 788
Sept. 17, 1678 Idem per Compagnie inlands vaertuygh nae Croang aen den lieutenant Hendrik van den Eeden file 2483, folio 788-790
Sept. 18, 1678 Een borger chialoup uyt Banda file 2483, folio 790
Sept. 18, 1678 Eenelijk met 2 briefjens van den gedetineerden oppercoopman Martin Roos file 2483, folio 790
Sept. 18, 1678 Een Javaens vaertuygh met schrijven van den regent tot Bagagadin een dagh reysen boven Pamanoecan gelegen file 2483, folio 790
Sept. 18, 1678 Translaet daervan file 2483, folio 790-791
Sept. 18, 1678 Mondelinge relaes van den brenger van voorzeyde briefken wegens ’t gedoente der Bantammers derwaerts over file 2483, folio 791
Sept. 18, 1678 Den jachten Voorhout en Engelse Anna over Damacq en Tegal van Japara sonder schrijven file 2483, folio 791
Sept. 19, 1678 Den coopman Jacob van Dijck van Bantam file 2483, folio 791
Sept. 19, 1678 Corten inhout van ’t rapport door denselven overgegeven file 2483, folio 792-793
Sept. 21, 1678 Zilversteyn van Japara met schrijven van den oppercoopman Cornelis Bartelsz Marchier en Raet file 2483, folio 793
Sept. 21, 1678 d’Hr. Admiraal Anthonio Hurdt na boven vertrocken met den Sousouhounangh file 2483, folio 793