Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 4, 1774 Het Engelsch particuliere scheepje The Minerva van Bengale gearriveert file 2601, folio 13
March 1, 1774 Per de Chinees Que Kienko schrijvens na Samarang gezonden file 2601, folio 13
Feb. 27, 1774 De Engelsche particulier snauw Fortunet van Riauw gearriveert file 2601, folio 12
Feb. 25, 1774 En in de Hollandsche kerk ter aarde gestelt file 2601, folio 12
Feb. 24, 1774 De Edele heer Michel Romp overleden file 2601, folio 12
Feb. 21, 1774 En op ’t Binnen Portugeesche kerkhoff ter aarde gestelt file 2601, folio 12
Feb. 20, 1774 De Snoek komt van Malacca file 2601, folio 11
Feb. 20, 1774 ’t Engels schip Surat Castle vertrekt van deeser rheede file 2601, folio 11
Feb. 20, 1774 Een briefje na Samarang afgevaardigt file 2601, folio 11
Feb. 20, 1774 Schrijvens van Java ontfangen file 2601, folio 11
Feb. 20, 1774 Mevrouw Alting overleeden file 2601, folio 11
Feb. 19, 1774 En een dito van Bantam file 2601, folio 11
Feb. 17, 1774 Een briefje van Cheribon ontfangen file 2601, folio 11
Feb. 16, 1774 En ter rheede gelijk ook de bark de Phenix van Bantam file 2601, folio 10
Feb. 16, 1774 De Geertruida naar Samarang gegaan file 2601, folio 11
Feb. 15, 1774 De Anthonetta Coenrardina van de Westkust gearriveerd file 2601, folio 10
Feb. 10, 1774 Een Chinees jonk komt ter rheede file 2601, folio 10
Feb. 10, 1774 En een Engelsch schip genaamt Cresent komende van Bengale en na China gedestineerd file 2601, folio 10
Feb. 9, 1774 Vertrek van Vlissingen naar Ternaten file 2601, folio 10
Feb. 7, 1774 Een origineele brief aan den Directeur Bosman en raad te Souratte per het particuliere scheepje de Wilhelmina file 2601, folio 9