Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 18, 1678 Pangeran Kidol en Key Aria vergaderen volcq om na Samadang te senden file 2482, folio 680
Aug. 18, 1678 Den jongen Sulthan jaloers file 2482, folio 680-681
Aug. 18, 1678 Gerucht dat se de Batavise revier en ooq eenige eetwaeren sullen vergiftigen file 2482, folio 681
Aug. 18, 1678 De inwoonders van Turtiassa van gewaet verandert en op de Macassaarse wijse gekleet file 2482, folio 681-682
Aug. 18, 1678 Den coopman Joannes van Heden over Palembang tot opperhoofd nae Jamby met het jacht de Batavise Coopman file 2482, folio 682
Aug. 18, 1678 Dat wijders van daar aen Andrigiry sal voortgaen file 2482, folio 682-683
Aug. 18, 1678 Ladinge van hetselve voor beyde de laestgenoemde plaetsen file 2482, folio 683
Aug. 19, 1678 Nieuwe officieren over de twee compagnies pennisten, in de stadt, in het Casteel file 2482, folio 683
Aug. 20, 1678 De Samadangse gesanten Marta Prana, Praja Sitra en Andacha krijgen afscheyt file 2482, folio 683-684
Aug. 20, 1678 Een briefken aen den lieutenant Jochum Michielsz file 2482, folio 684
Aug. 20, 1678 Brandstigtinge op het lant van de Chinees Souko file 2482, folio 684-685
Aug. 20, 1678 Schrijven per een Nederlands sergeant en zijn geselschap over lant naer Tanjongpoura file 2482, folio 685-686
Aug. 20, 1678 Het schip Tidore over de Caeb de Bon Esperance uyt het vaderlandt file 2482, folio 686
Aug. 20, 1678 Particuliere goederen uyt dien bodem en Prins Willem aen Caep de Bon Esperance aengehaelt file 2482, folio 686
Aug. 20, 1678 Ladinge van de geciteerde Tidore file 2482, folio 686-687
Aug. 20, 1678 Per seker borger chialoup schrijven van den heer superintendent Anthonio Hurdt van Java’s Oostcust file 2482, folio 687-688
Aug. 20, 1678 De Madurese vijanden door den manhaften capiteyn Tack omtrent Damacq geslagen file 2482, folio 688-689
Aug. 20, 1678 d’Hr. Superintendent Anthonio Hurdt verschijnt op Japara file 2482, folio 689-690
Aug. 20, 1678 Toestant der saake derwaerts over file 2482, folio 690
Aug. 20, 1678 Eenige boden van Pougar omtrent capiteyn Jan Albert Sloot gecomen met aanbiedinge van 20000 man tot sijn broeders adsistentie file 2482, folio 690