Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 29, 1678 d’Hr. Extra-Ordinaris Raat Joan Camphuys het commissarisschap van ’t cleen zegel opgedragen file 2482, folio 625
July 30, 1678 Per Javaans vaertuygh schrijven van den resident Caef en de opperhoofden van het schip Europa uyt het vaderlandt in de Straat Sunda verscheenen file 2482, folio 625-626
July 30, 1678 Den coopman Jacob van Dijck van Cheribon terug gecomen file 2482, folio 626
July 30, 1678 Sijn rapport file 2482, folio 626
July 30, 1678 Desselfsde rapport wegens zijn verrigten aldaar file 2482, folio 626-629
July 31, 1678 d’Hr. waterfiscaal Mr Pieter Pauw met het jagt den Alexander uyt de Straat Sunda geretourneert file 2482, folio 629
July 31, 1678 Het schip Gouda uyt de besetting voor Pamanoecan file 2482, folio 629
July 31, 1678 De gesanten van den Sousouhounangh keeren weder na huys file 2482, folio 629
July 31, 1678 In geselschap van ’t jachtje de Javaense Bode file 2482, folio 629
July 31, 1678 Schrijven voor Haar Edelens aan d’Ed. heer admiraal Anthony Hurdt daarmede file 2482, folio 630-631
July 31, 1678 Aangecome vaertuygen file 2482, folio 631-635
July 31, 1678 Affgegaane vaertuygen file 2482, folio 636-638
July 31, 1678 Overledene file 2482, folio 638
July 31, 1678 Gedoopte file 2482, folio 639
July 31, 1678 Getrouwde file 2482, folio 639
July 31, 1678 Visite file 2482, folio 639
Aug. 1, 1678 Het jacht Batavia en de chialoup het Huys te Nassau van Japara over Samarangh, Paccalongan, Tegal met schrijven file 2482, folio 640
Aug. 1, 1678 Van d’Ed. commandeur St. Martin en raat uyt Japara file 2482, folio 640
Aug. 1, 1678 Item van den resident Christoffel Outers uyt Samarangh file 2482, folio 640-641
Aug. 1, 1678 En soomede van den resident Thomas Grimmel uyt Tegal file 2482, folio 641-643